Integrative Care
Medieanalys (KritiKAM)

“Akupunktur ska tysta spädbarn med kolik”

12 september, 2013 av David Finer

Källa: Dagens Nyheter
Publicerat: 
den 20 juli 2013
Vilken är originalartikeln:
http://www.dn.se/nyheter/sverige/akupunktur-ska-tysta-spadbarn-med-kolik/
Värdering: 5 av 7 bollar (inte 10 bollar pga att tre kriterier bedömdes som inte tillämpliga)

Vad mediainslaget säger: Tidningens vikarierande medicinska reporter Ebba Blume beskriver en planerad studie på barnavårdscentraler på fyra orter i Sverige för att mäta effekterna av akupunktur mot kolik, ”när inget annat hjälper”. Hon intervjuar Kajsa Landgren och Mats Reimer. Kajsa Landgren är sjuksköterska och forskare och ligger bakom studien med totalt 192 barn. Sedan skriver hon att akupunktur (på ett ställe omskrivet som ”nålstick”) har goda vetenskapliga belägg, och att det finns tidigare studier som visat lindring för kolik hos spädbarn (som Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, dock finner otillräckliga). Metodiken i studien beskrivs kortfattat, bl a är det tre forskningsarmar (akupunktur, sham-akupunktur och ingen behandling). Kajsa Landgren berättar att den förmodade verkningsmekanismen är via akupunkturens smärtstillande och lugnande effekter. Hon berör också den smärta som barnen kan känna av sticket. I slutet av artikeln uttalar sig Mats Reimer, barnläkare och bloggare i Dagens Medicin kritiskt mot studien och akupunktur överhuvudtaget, som kallas hokuspokus och som han menar ”slunkit in i skolmedicinen alltför lättvindigt”.

Vilken är ursprungskällan? Ingen, artikeln beskriver en planerad studie, så ingenting finns ännu vetenskapligt publicerat om just den studien. Däremot finns flera publicerade studier av Kajsa Landgren i samma ämne.

 Vad vi anser: Artikeln är intressant och innehållsrik, om än kort. Av DN-artikeln kan man få intrycket av att akupunktur vid kolik hos barn är en nyhet, men Kajsa Landgren skrev sin doktorsavhandling i ämnet 2011 efter att ha publicerat delarbeten sedan mitten av 2000-talet. Därför får artikeln minuspoäng på punkten redovisning av nyhetsvärdet i metoden.  Likaså saknar vi information om behandlingsalternativ vid kolik hos barn (även om denna studie rör sig om fall där inget annat hjälpt), som t ex kunde hämtats från Kajsa Landgrens egen hemsida. Eftersom artikeln rör en planerad studie av en metod, är punkterna tillgänglighet, kostnader och kvantifiering av behandlingseffekt inte tillämpliga (not applicable, NA). Frågan om evidens har behandlats ytterst kortvindigt, men hänvisningen till SBU ger en bra fingervisning och räddar poängen. Intervjun med Reimer redovisar mer hans inställning till akupunktur som metod än det aktuella studieupplägget. Mycket mer evidens finns annars att tillgå för såväl akupunktur vid kolik (från Kajsa Landgrens tidigare arbeten) liksom från publicerade arbeten om akupunktur.

Vad fick artikeln för poäng? (Sammanlagda poängen av fyra bedömare)

Kriterier

Poäng

Behandlingens nyhetsvärde

0

Behandlingens tillgänglighet

NA

Behandlingsalternativ

NA

Sjukdomsmångleri/medikalisering

1

Evidens

1

Kvantifiering av behandlingseffekt

NA

Skador av behandlingen

1

Behandlingens kostnader

NA

Kommentar av oberoende bedömare

1

Beroende av pressmeddelande

1

Total poäng

5/7

Etiketter: , , , , , , , , , , , ,

Kommentarer inaktiverade.