Integrative Care
Forskningsnytt

Antroposofisk livsstil kan ge allergiskydd

14 april, 2015 av David Finer

Barn som helt eller delvis växer upp i familjer med antroposofisk livsstil har lägre risk att drabbas av allergi upp till fem års ålder. Orsaken förklaras bara delvis av lägre stressnivåer under spädbarnstiden. Det visar en svensk studie av 507 familjer.

Resultaten publiceras i artikeln ”Anthroposophic lifestyle and salivary cortisol are associated with a lower risk of sensitization during childhood”, i tidskriften Pediatric Allergy and Immunology.

Försteförfattare är barnläkaren Jackie Swartz vid institutionen för neurovetenskap, Barn- och vuxenpsykiatri, Akademiska sjukhuset i Uppsala. Swartz var tidigare knuten till I C – Integrative Care Science Center som doktorand.

Allergi av överdriven renlighet
Bakgrunden var observationer att barn som växte upp i antroposofiska familjer var anmärkningsvärt befriade från infektioner. Den antroposofiska livsstilen har bl a följande kännetecken:

  • Det är vanligare med hemförlossningar
  • Mödrarna ammar längre
  • Familjemedlemmarnas kost består av organiska/biodynamiska produkter med betoning på grönsaker
  • Antibiotika och febernedsättande läkemedel används sparsamt
  • Man skjuter gärna upp vaccinationsprogram
  • Livssynen innebär en helhetssyn, som omfattar andliga värden.

Mätningar bekräftade att barnens under sina två första levnadsår hade låga nivåer av stresshormonet kortisol och låg risk för allergiska reaktioner uttryckt som känslighet (sensitisering) för immunglobulin E (IgE).

Den nu publicerade studien hade som mål att gå ett steg vidare. Man ville undersöka om det fanns något samband mellan dessa barns kortisolvärden vid sex månaders ålder och deras känslighet för allergier upp till fem års ålder.

Blodprov från barn och föräldrar
Totalt medverkade 507 familjer som levde helt, delvis eller inte alls antroposofiskt. Blodprov för analyser av togs på barnen när de var sex månader, 1, 2 och 5 år gamla, och från föräldrarna i början av studien.

Resultaten visade att den allergiska känsligheten (s k sensitering) ökade från 3 procent till 26 procent i den helantroposofiska gruppen, från 8 procent till 27 procent i den delvis antroposofiska gruppen och från 19 procent till 44 procent i den icke-antroposofiska gruppen. Delvis sågs ett samband med uppmätta kortisolvärden.

Slutsatsen av studien är att barn från familjer med en antroposofisk livsstil löper lägre risk än barn i kontrollfamiljer att utveckla allergisk känslighet upp till fem års ålder. Den lägre risken förklaras delvis av att de har lägre stressnivåer under tidig uppväxa uppmätt som kortisolnivåer vid sex månaders ålder.

Men hjälp av kunskap om barnets kortisolnivå vid sex månaders ålder går det att förutsäga den allergiska känsligheten upp till två års ålder.

Mesta effekten förblir oförklarad
Svagheter med studien omfattar att data om familjernas livsstil byggde på subjektiva uppgifter från föräldrarna, samt att mätningarna av kortisolnivåer bara gjordes under en enda dag vid de olika åldrarna.

Sammanfattningsvis har barn som växer upp i familjer som helt eller delvis har en antroposofisk livsstil en lägre risk för allergier upp till fem års ålder jämfört med barn i konventionella familjer.

Den här riskminskningen förklaras delvis av lägre kortisolnivåer under livets första månader. Men den största delen av effekten förblir oförklarad, och forskarna efterlyser mer forskning kring dessa frågor.

Studien genomfördes med anslag från många håll, bl a centrum för allergiforskning, Karolinska Institutet, Vetenskapsrådet, och flera forskningstiftelser.

David Finer

Läs mer

Swartz J, Lindblad F, Arinell H, Theorell T, Alm J. Anthroposophic lifestyle and salivary cortisol are associated with a lower risk of sensitization during childhood. Pediatr Allergy Immunol 2015 Mar;26(2):153-60.

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kommentarer inaktiverade.