Integrative Care
Forskningsnytt

Upplyst KAM-debatt sökes

29 augusti, 2013 av Johanna Hök

      Vi välkomnar en nyanserad debatt om KAM-forskningen. Evidensbaserade KAM-metoder bör integreras i vanlig vård. Farliga och/eller overksamma metoder bör hanteras därefter. Det skriver två forskare vid den amerikanska KAM-myndigheten NCCAM i senaste numret av den ansedda amerikanska läkartidskriften JAMA.

Läkarna Josephine Briggs och Jack Killen skriver utifrån erfarenheterna vid NCCAM, National Center for Complementary and Alternative Medicine, National Institutes of Health i USA, där man sedan 1999 arbetat med forskning kring komplementär och alternativ medicin (KAM).

Kritik mot onyanserad debatt
Under fjorton års tid har NCCAM tillämpat en rad olika forskningsmetoder i sitt arbete för att:

 • fylla tomrummet i den vetenskapliga litteraturen kring KAM-metodernas effektivitet och säkerhet
 • undersöka nyttan med metoder av särskilt stort intresse för befolkningen

Briggs och Killen är inte förvånade över att denna forskning väckt debatt. Däremot är de kritiska mot att många av debatterna är alltför onyanserade och inte grundade i kunskap om forskningsprocessen.

God evidens
I artikeln redovisar de några av nyckelresultaten från NCCAMs satsningar.

Författarna ger några exempel på områden där NCCAM-finansierad forskning visat på god evidens både när det gäller effektivitet och säkerhet:

 • akupunktur mot smärta vid osteoartrit
 • tai chi vid fibromyalgi samt massage
 •  ryggradsmanipulation
 • yoga vid kronisk ryggsmärta

Framgångsrik mekanistisk forskning kring exempelvis meditation och akupunktur vidareutvecklar vår allmänna kunskap om smärtmekanismer.

Sämre resultat
Flera NCCAM-finansierade studier – exempelvis kring naturpreparat – har däremot inte visat på effektivitet. Stora kliniska prövningar har inte lyckats påvisa några skillnader i resultat jämfört med placebo för:

 • glukosamin vid osteoartrit i knäleder
 • Mariatistel vid kronisk leversjukdom
 • Dvärgpalm vid godartat prostataförstorning
 • Ginkgo vid tecken på tidig kognitiv svikt

Viktig kunskap har också erhållits i säkerhetsfrågorna. NCCAM kan befästa faktumet att ”naturligt inte betyder säkert”.

Riktad forskningssatsning
Till följd av forskningsresultaten satsar nu NCCAM bland annat på forskning kring hur så kallade mind-bodytekniker som yoga, tai chi och meditation kan användas för att lindra symtom, däribland smärta, vid långvariga sjukdomstillstånd.

Den fortsatta forskningen om naturpreparat kommer NCCAM att bedriva med hjälp av konkreta vårdfall, som belyser exempelvis ett behov inom vården eller specifika upptäckter kring olika preparat.

Efterlyser nyanserad debatt
Författarna välkomnar en debatt om KAM-forskning men kräver att den ska vara grundad i kunskap kring forskningsprocessen och de forskningsresultat som idag finns publicerade.

Debatten bör återspegla att en del metoder nu är evidensbaserade och bör per definition erbjudas som annan evidensbaserad vård. Andra KAM-metoder har genom forskning inte meriterat sig som effektiva utan i vissa fall som farliga och bör hanteras därefter.

Avgränsningen alltmer dynamisk
Slutligen anmärker författarna att avgränsningen mellan konventionell vård och KAM är alltmer dynamisk och ofta inte återspeglar patienters vardag i ett pluralistiskt samhälle.

I ett sådant samhälle kan en informerad debatt inte ge annat än positiva resultat för såväl patienter som vårdgivare. I längden tror Briggs och Killen att en hälsosam debatt också ger patienter tillgång till en bredare arsenal av välanpassade behandlingsmetoder för en förbättrad hälsa.

Läs mer om NCCAM och se den två minuter långa videon där Dr. Briggs sammanfattar budskapet i artikeln:

https://nccam.nih.gov/research/blog/perspectives

Johanna Hök


Källa:

J .P. Briggs, J. Killen, Perspectives on Complementary and Alternative Medicine Research JAMA. 2013;310(7):691-692.

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

1 svar till “Upplyst KAM-debatt sökes”

 1. […] När jag skriver detta är USA:s president Barack Obama ännu i Sverige, och amerikanska militärhelikoptrar hovrar över Stockholm. Den positiva efterklangen från installationstalet som USA:s första svarta president gav vid sitt tillträde, har inte riktigt överlevt Obamas år som president – en period som medierna mest beskrivit som en besvikelse. Vi på IC är inte riktigt eniga, vi tycker att vårdreformerna som Obama genomfört dramatiskt förändrat det amerikanska vårdklimatet.  I Sverige har Obama och statsminister Fredrik Reinfeldt båda bedyrat vad deras respektive länder har att lära sig av varandra. Det finns mycket att säga om motsatsen – företeelser där USA kanske är mindre lämpligt som föredöme, liksom för övrigt Sverige. Men vi vill hänvisa till ytterligare ett område, där USA går i bräschen för en positiv utveckling – den seriösa och storskaliga satsningen på komplementär-  alternativ och integrativ vård/medicin, tydligast synligt genom myndigheten NCCAM:s verksamhet, som vi nämnt i flera artiklar. […]