Integrative Care
Forskningsnytt

Typ av KAM-användning förutsäger hälsobeteendet

15 januari, 2012 av David Finer

Grupper som använder KAM i förebyggande respektive behandlande syfte har olika hälsobeteende. Det visar en enkätstudie av över 23 000 amerikaner. Fynden kan påverka hälsopolicy och resursallokering.

Resultaten analyserades utifrån om de svarande använde KAM i förebyggande syfte (3 281 personer), för sjukdomsbehandling (973 personer) eller både preventivt och kurativt (3 031).

Därefter jämfördes grupperna med avseende på självrapporterat hälsostatus, hälsobeteende och konsumtion av konventionell hälso- och sjukvård. Hur personer bedömer sitt eget hälsotillstånd har i tidigare studier varit en pålitlig mätare på deras faktiska senare sjuklighet och dödlighet.

De flesta förebygger
Den nya studien bekräftade den kunskapen och visade att över 27 procent av amerikanare använder KAM enbart i förebyggande syfte och omkring 17 procent för sjukdomsbehandling. Nytt var också att det gick att urskilja distinkta skillnader i hälsobeteenden mellan de två grupperna.

Forskarna fann att KAM-användare i allmänhet samtidigt också använde mer konventionell hälso- och sjukvård. Det gällde dock inte dem som använde KAM i förebyggande syfte. Den gruppen konsumerade däremot vård och hade sundare hälsobeteenden, rörde sig mer och hade mindre övervikt än dem som använde KAM i behandlingssyfte.

Olika motiv
Det är viktigt att beslutsfattare, forskare och andra aktörer uppmärksammar skillnaderna mellan dem som använder KAM preventivt respektive kurativt. Användarna kan ha olika motiv och orsaker. Slås de bara samman under rubriken “KAM-användare” är risken för feltolkningar och olyckliga beslut stor.

Att KAM-användningen ökar i en befolkning kan exempelvis bero på att:
• fler tar till sig hälsofrämjande budskap och gör livsstilsförändringar
• befolkningen verkligen har blivit sjukare
• allt fler väljer KAM-behandlingar framför konventionella behandlingar.

De potentiella konsekvenserna för folkhälsoplanering och resursallokering kan vara stora och varierande beroende hur resultaten tolkas, menar författarna.

Källa:
Davis MA, West AN, Weeks WB, Sirovich BE. Health behaviors and utilization among users of complementary and alternative medicine for treatment versus health promotion. Health Services Research. 2011 Oct;46(5):1402-16.


Kommentarer inaktiverade.