Integrative Care

Alla inlägg om "sjukskrivning"


Forskningsnytt

Kritiker hänvisas till vår originalartikel

12 juni, 2014 av David Finer

Publiceringen av vår forskningsstudie i PLOS One nyligen föranleder debatt med både positiva och negativa förtecken,  här  och  där. Här kommentarer författagruppen synpunkterna genom  docent Torkel Falkenberg. För den som läst den publicerade artikeln (1) framgår tydligt, att det inte förelåg några statistiskt signifikanta skillnader i läkemedelsförskrivning mellan grupperna vid baslinjen, vare sig för smärtstillande- eller för […] Läs mer

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Forskningsnytt

Integrativ vård halverade behov av smärtläkemedel

15 maj, 2014 av David Finer

Efter integrativ vård mot smärta på Vidarkliniken halverades förskrivningen av smärtläkemedel för de patienter som vårdats. Patienter i vanlig sjukvård däremot nästan dubblerade sin användning. Det visar en unik studie publicerad i den ansedda tidskriften PLOS One. Överläkare Hans Johansson, Södertälje sjukhus menar att studien är intressant och viktig. Läs mer

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Forskningsnytt

Bemötas med respekt gör medicinsk skillnad

20 april, 2012 av David Finer

Att bli bemött med respekt minskar långtidssjukskrivna patienters självskattade förmåga att återgå i arbete. Det visar en enkätstudie av  professor Niels Lynöe, Karolinska Institutet och medarbetare. Studien genomfördes 2004 som en del av en befolkningsbaserad tvärsnittsstudie bland 10 042 slumpmässigt utvalda långtids-(6-8 månader)sjukskrivna patienter, varav 58 procent (5802 patienter) besvarade enkäten. Studiens styrkor och svagheter […] Läs mer

Etiketter: , , , , , , , , ,