Integrative Care

Alla inlägg om "autonomi"


Forskningsnytt

Bemötas med respekt gör medicinsk skillnad

20 april, 2012 av David Finer

Att bli bemött med respekt minskar långtidssjukskrivna patienters självskattade förmåga att återgå i arbete. Det visar en enkätstudie av  professor Niels Lynöe, Karolinska Institutet och medarbetare. Studien genomfördes 2004 som en del av en befolkningsbaserad tvärsnittsstudie bland 10 042 slumpmässigt utvalda långtids-(6-8 månader)sjukskrivna patienter, varav 58 procent (5802 patienter) besvarade enkäten. Studiens styrkor och svagheter […] Läs mer

Etiketter: , , , , , , , , ,