Integrative Care
Medieanalys (KritiKAM)

“Slipp ryggvärken med kinesisk akupunktur”

20 juni, 2013 av David Finer

Källa: Expressen
Publicerat: den 12 juni 2013
Vilken är originalartikeln: Slipp ryggvärken med kinesisk akupunktur
http://www.expressen.se/halsa/slipp-ryggvarken-med-kinesisk-akupunktur/
Värdering: Värdering 4 av 10   4 av 10 möjliga 
Vad mediainslaget säger: Inslaget består av tre delar – en intervju med behandlaren, sjukgymnasten Anna Ahlqwist, en intervju med patienten Anna-Karin Gmoser och en slags bakgrund/faktaruta, som upprepar mycket av det som står i intervjun med behandlaren. Inslaget är undertecknat Elin Gunnarsson. I artiklarna beskrivs vad akupunktur är (gammal kinesisk metod), att det är tänkt att verka genom att påverka obalanser i kroppen genom att nålar sticks ner på specifika punkter. Nerverna signalerar hjärnan, ”som producerar hormoner” som dämpar smärtan och ökar välbefinnandet. Sjukgymnasten Anna Ahlqwist uppger att metoden kan vara effektiv mot flera sorters smärta (huvudvärk, migrän, muskel- och ledvärk samt ”gravidbesvär”).

Metoden påstås inte vara ny, tvärtom hänvisas till att Socialstyrelsen redan 1984 rekommenderade akupunktur vid smärta och vid vissa sjukdomstillstånd.  Olika nålar beskrivs liksom tekniken att snurra dessa och elektroakupunktur ”för att få en ännu starkare effekt”. Begreppet akupunkturmeridianer lyser med sin frånvaro.  Metoden sägs sakna biverkningar av den typ som mediciner har. Optimal behandlingsfrekvens sägs vara två gånger per vecka de första två veckorna, därefter en gång i veckan. Upp till 15 behandlingar kan vara lämpligt eller regelbundna behandlingar, t ex vid reumatiska besvär. Effekten kan låta vänta på sig. I början kan man till och med uppleva mer besvär än tidigare. I intervjun med patienten framgår att hon sträckte sig vid däckbyte på bilen och fick värk, som inte blev bra av smärtstillande läkemedel. Företagsläkaren remitterade henne till sjukgymnasten/akupunktören. Hon fick också prova på övningar, en slags massage som bara gav tillfällig lindring. Med akupunktur under fem månader blev hon äntligen bra. Men hon tillskriver också sjukgymnastiken stor betydelse och fortsätter med den på egen hand.

Vilken är ursprungskällan?
Inga referenser anges. En hänvisning till Socialstyrelsen i texten

Vad vi anser: Artikeln ger en bild av akupunktur som överensstämmer med aktuell forskning, det vill säga att akupunktur är verksamt mot smärta i muskler och leder. För sitt begränsade utrymme beskriver artikeln behandlingsmetoden tillfredsställande men skiljer inte på utövande av traditionell kinesisk akupunktur och den akupunktur som är godkänd av Socialstyrelsen för smärta och illamående. Positivt är att artikeln tar upp både en utövares och patients perspektiv på behandlingen. Bristerna i artikeln härrör framför allt till bristen på hänvisning till aktuell vetenskapliga studier, problematisering av när akupunktur inte är lämpligt och att det finns vissa risker (även om de är små) Redan på 1980-talet visade en utredning av Harry Boström på biverkningar av felaktigt utförd akupunktur. Huden kan skadas när nålar sticks in och orsaka blåmärken eller mindre blödningar. Övergående trötthet eller upprymdhet är vanliga biverkningar. Personer som har pacemaker får inte behandlas med el-akupunktur. Det saknar någon kommentar av oberoende bedömare. Inte heller nämns hur tillgänglig behandlingen är, hur mycket den kostar och om inslaget är beroende av något pressmeddelande (vilket man som läsare i och för sig inte får intryck av). Faktarutan dubblerar en hel del av informationen i sjukgymnastintervjun, vilket antyder att artikeln kunde varit mer genomarbetad. Som helhet är dock informationen korrekt och huvudintrycket – att det finns evidens för användningen av akupunktur vid smärta – adekvat.

Vad fick artikeln för poäng? (sammanvägd poäng av tre bedömare)

Kriterier Poäng
Behandlingens nyhetsvärde 1
Behandlingens tillgänglighet 0
Behandlingsalternativ 1
Sjukdomsmångleri/medikalisering 0
Evidens 1
Kvantifiering av behandlingseffekt 0
Skador av behandlingen 0
Behandlingens kostnader 0
Kommentar av oberoende bedömare 0
Beroende av pressmeddelande 1(0)
Total poäng 3,66 avrundat till 4

Kommentarer inaktiverade.