Integrative Care
Medieanalys (KritiKAM)

”Rätt inställning kan hjälpa mot tinnitus”

9 oktober, 2011 av David Finer

Källa: Svenska Dagbladet
Publicerat: den 7 september 2011

Värdering: Värdering 5 av 10  5 av 10 möjliga.

Vad mediainslaget säger:  Här redovisas en studie vid Linköpings universitet, där 54 procent av en grupp om 64 försökspersoner med tinnitus men utan hörselnedsättning som fått KBT (mindfulnessbaserad, egentligen acceptance and commitment therapy, ACT, vilket nämns först i slutet av artikeln) mått och sovit bättre efter behandlingen. Behandlingen visade sig överlägsen s k tinnitus retraining therapy.

I artikeln nämns också att läkemedel kan användas mot tinnitus. Forskaren bakom studien intervjuas liksom hennes handledare, en professor, som sägs ha lanserat internetbehandling av tinnitus. Professorn är kritisk till andra metoder som akupunktur, utan bevisad effekt vid tinnitus men uttalar sig positivt om mindfulness i sammanhanget.

Vad vi anser: Nyheten är relevant och intressant, tinnitus är ett utbrett problem i befolkningen. Begreppet mindfulness översätts med medveten närvaro, men detta förklaras inte närmare. Kanske kan det förutsättas vara känt för intresserade. I en faktaruta kopplar redaktionen  artikeln till andra artiklar om stress och tinnitus. Bristande information om behandlingens tillgänglighet,  kostnader, effekter i absoluta och relativa termer, kommentar av oberoende bedömare och eventuella skador påverkar slutomdömet.

Vad fick artikeln för poäng?

Kriterier Ranking
Behandlingens nyhetsvärde Tillfredsställande
Behandlingens tillgänglighet Otillfredsställande
Behandlingsalternativ Tillfredsställande
Sjukdomsmångleri/medikalisering Tillfredsställande
Evidens Tillfredsställande
Kvantifiering av behandlingseffekt Otillfredsställande
Skador av behandlingen Otillfredsställande
Behandlingens kostnader Otillfredsställande
Kommentar av oberoende bedömare Otillfredsställande
Beroende av pressmeddelande Tillfredsställande
Total poäng
5/10

Originalartikeln finns att läsa här

Etiketter: , , , , , , , , , , ,

Kommentarer inaktiverade.