Integrative Care
Forskningsnytt

Övervikt minskar D-vitaminnivåer

14 februari, 2013 av Johanna Hök

Användningen av vitaminer och mineraler – så kallade kosttillskott – orsakar ständigt stora nyhetsrubriker. I C inleder en serie om kosttillskott, där vi tar upp nyligen publicerade vetenskapliga artiklar inom området. I den första artikeln skriver I C: s Johanna Hök om en uppmärksammad studie om övervikt och D-vitaminnivåer.

I en nyligen publicerad studie i den vetenskapliga tidskriften PLOSone visar forskare att övervikt minskade försökspersonernas D-vitaminnivåer. Sambandet kunde ses i olika åldersgrupper och både bland män och kvinnor. Forskarna drar slutsatsen att viktminskning omvänt kan förväntas öka D-vitaminnivåerna.

Gediget studiematerial
Studien var en så kallad metaanalys baserad på ett antal tidigare utförda studier, där forskare studerat samband mellan riskfaktorer för hjärtkärlsjukdom och D-vitaminnivåer. Studiematerialet var gediget – 21 olika studier med 42 024 deltagare från fyra europeiska länder, inklusive Sverige, samt USA och Kanada.

Minskad risk för felaktiga samband
I studien analyserades utfallsmåtten i form av genetiska faktorer associerade med D-vitaminnivåer samt BMI (body mass index), vilket minskade risken för att exempelvis livsstilsfaktorer och socio-ekonomiska faktorer felaktigt skulle tolkas som orsaker till det funna sambandet. Forskarna gjorde även statistiska justeringar för att minimera sådana risker. En påtaglig styrka med studien var det stora antalet  deltagare.

D-vitamin motverkar inte övervikt
I analysen studerade forskarna riktningen av sambanden mellan D-vitaminnivåer och övervikt. Eftersom de fann att övervikt ger minskade D-vitaminnivåer, drar de slutsatsen att man möjligen kan påverka en del av konsekvenserna av övervikt genom D-vitamintillskott. Vidare visar riktningen på sambandet att D-vitaminbrist inte leder till övervikt, och därför ska D-vitamin inte ska ges för att motverka övervikt.

Viktigt att förebygga övervikt
Slutsatsen av studien är att övervikt sannolikt leder till minskade nivåer av D-vitamin, men att motsatt samband inte gäller, alltså brist på D-vitamin bidrar inte till övervikt. I första hand stärker detta ytterligare betydelsen av att förebygga övervikt i samhället.

I den här artikelserien kan du härnäst läsa om C-vitamin som associerats till njursten, vad en nyligen publicerad översiktsartikel säger om användning av multivitaminpreparat och dödlighet och slutligen vad forskningen säger om en vegetarisk kost.

Johanna Hök

Läs mer

Karani S. Vimaleswaran & Diane J. Berry et al. Causal Relationship between Obesity and Vitamin D Status: Bi-Directional Mendelian Randomization Analysis of Multiple Cohorts PlosMedicine

Akeson PK, Casswall T, Kull I. Risk för D-vitaminbrist bland vissa grupper i Sverige, Lakartidningen. 2012 Jun 27-Jul 17;109(26-28):1285-9.

Bejerot S, Gardner A, Humble M.D-vitamin brist- vems ansvar? Lakartidningen. 2011 Apr 6-12;108(14):812.


Kommentarer inaktiverade.