Integrative Care
Medieanalys (KritiKAM)

”Omega-3 har ingen effekt”

12 september, 2012 av David Finer

Källa: Aftonbladet
Publicerat: 
den 12 juni 2012

Vilken är originalartikeln:
http://www.aftonbladet.se/halsa/article14968877.ab
Värdering: Värdering 5 av 10
Vad mediainslaget säger: Intervju med professor Lars Rydén, som lett den s k ORIGIN-studien, en stor diabetesstudie med 2 600 patienter från 40 länder, som presenterats vid en diabeteskonferens i Philadelphia i USA. Rydén säger att studien visar att OMEGA 3-fettsyror inte har någon effekt på dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar eller insjuknandet i slaganfall och hjärtinfarkt jämfört med placebo och heller ingen effekt på sjukligheten eller överlevnaden hos patienterna. Han drar slutsatsen att människor ska sluta ta preparaten och äta fisk istället. Artikeln innehåller också en länk till en chatt med Rydén samt en faktaruta om studien.

Vilken är ursprungskällan? http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1203859

Vad vi anser: Artikeln bygger helt på en intervju med den professor som gjort omega 3-studien. Det saknas kommentar av någon ytterligare källa, någon oberoende bedömare, vilket drar ned poängen. Detta skulle varit särskilt viktigt i det här fallet, då området är kontroversiellt och de rapporterade fynden (att omega 3 inte har någon effekt) klart uppseendeväckande. Det framgår inte om det rör sig om en verklig nyhet, tillgängligheten för omega-3behandlingen i Sverige berörs inte, inte heller kostnaderna eller tänkbara nackdelar eller biverkningar av behandlingen, vilket försämrar kvaliteten.

Vad fick artikeln för poäng? (sammanvägd poäng av fyra bedömare för varje kriterium)

Kriterier  
Behandlingens nyhetsvärde 0
Behandlingens tillgänglighet 0
Behandlingsalternativ 1
Sjukdomsmångleri/medikalisering 1
Evidens 1
Kvantifiering av behandlingseffekt 1
Skador av behandlingen 0
Behandlingens kostnader 0
Kommentar av oberoende bedömare 0
Beroende av pressmeddelande 1
Totalpoäng 5 av 10 möjliga

 


Kommentarer inaktiverade.