Integrative Care
Forskningsnytt

Ogynnsam samverkan grapefrukt – läkemedel

9 juli, 2013 av David Finer

Över 85 läkemedel kan (eller misstänks kunna) samverka på ett ogynnsamt sätt med grapefrukt enligt en studie i den kanadensiska läkartidningen. I vissa fall med dödliga följder. Vårdpersonal är ofta okunnig om effekterna. Särskilt äldre är i farozonen. Ett glas juice kan räcka.

Upptäckten att grapefrukt hämmar enzymet CYP 3A4 gjordes 1989 helt oplanerat av ett svenskt-kanadensiskt forskarlag med farmakologen David Bailey i spetsen. Så kallade furanokumariner i grapefrukten hämmar enzymet oåterkalleligt, vilket kan medföra att kroppen utsätts för giftiga mängder av läkemedlen med biverkningar som följd.

Uppdaterad lista
Sedan 1989 har antalet aktuella läkemedel ökat. Nyligen publicerade Bailey och medarbetare en uppdaterad lista på över 85 läkemedel i Journal of the Canadian Medical Association  Flera av läkemedlen används vid vanliga sjukdomar och besvär.

Det gemensamma för dessa läkemedel är att de tas genom munnen, har låg till medelhög så kallad biotillgänglighet och metaboliseras (omsätts) via enzymet CYP 3A4.

Farliga biverkningar
Samverkanseffekterna kan i värsta fall leda till:

• Andningsstillestånd
• Mag-tarmblödningar
• Benmärgssuppression hos patienter med svagt immunförsvar
• Giftiga effekter på njurarna
• Akut njursvikt
• Plötslig död.

Ett glas räcker
Också färskpressad juice och juice från koncentrat kan ge samma effekter. Det kan räcka med en frukt eller ett glas grapefruktjuice på 200–250 ml för att ge en hämning som räcker ett helt dygn.

Därmed kan det påverka läkemedel som patienten tar en gång per dygn, även om intagen sker vid olika tillfällen. Omvänt kan grapefrukt också i vissa fall ge för låga halter av ett läkemedel i kroppen och otillräcklig effekt.

Äldre känsligare
Personer över 70 år använder ofta flera läkemedel på samma gång, och manga äldre konsumerar också grapefrukt. Samtidigt är äldre ofta känsligare för de negativa konsekvenserna av kombinationen. Därför måste förskrivare vara särskilt observanta på grapefruktintag hos äldre.

För läkare som förskriver läkemedel som metaboliseras av enzymet CYP 3A4 finns information i interaktionsdatabasen Sfinx på hemsidan janusinfo.se med information från Stockholms läns läkemedelskommitté, där grapefruktjuice ingår som sökbar substans.

Information om eventuella interaktioner finns också i produktresumén för läkemedlet.

David Finer

Läs mer
Bailey DG, Dresser G, Arnold JM. Grapefruit–medication interactions: Forbidden fruit or avoidable consequences? CMAJ. 2013 Mar 5;185(4):309-16. PubMed.

Etiketter: , , , , , , , , , , , , ,

Kommentarer inaktiverade.