Integrative Care
Aktuellt

Nytt svenskt forskningscenter för altruism och medkänsla

31 augusti, 2012 av Johanna Hök

Vad motiverar oss att göra andra gott? Hur kan vi öva upp vår medkänsla? Dessa frågor ligger till grund för forsknings- och utbildningscentret CCARE Sweden-Centre for Compassion and Altruism Research and Education Sweden som håller på att växa fram. I C har pratat med en av initiativtagarna, läkaren och stressforskaren Walter Osika.

Att utöva altruistiska (oegennyttiga) handlingar och att öva upp sin medkänsla med sig själv och andra är centrala övningar inom många kontemplativa traditioner som exempelvis buddhismen, men även inom judendom och kristendom.

På senare år har forskare studerat utövandet av dessa traditioner och bland annat kunnat visa att meditation leder till både funktionella och strukturella förändringar i hjärnan.

Nytt svenskt center
Ett tvärvetenskapligt centrum för forskning och utbildning kring altruism, medkänsla och social hållbarhet, CCARE håller på att växa fram, och en av medlemmarna i den styrgrupp som arbetar intensivt med dessa frågor är läkaren och stressforskaren Walter Osika.

Walters intresse för arbete med medkänsla väcktes till liv i hans arbete som läkare inom hjärta/kärl och psykiatri. Här fick han många tillfällen att på nära håll iaktta hur människors reflektioner kring sin egen situation kan påverka både medkänslan med sig själva och andra.

Intresset för detta har legat och grott inom mig länge men det var vid ett forskningsmöte 2010 vid Stanford University i USA med Dalai Lama med flera, som det blev det tydligt att jag nu ville medverka till ett centrum för medkänsla och altruism även här i Sverige, säger Walter Osika.

Sedan 2010 har styrgruppen tillsammans med en större arbetsgrupp systematiskt insamlat information, deltagit i seminarier, konferenser och gjort studiebesök för att lära av liknande initiativ bland annat i Storbritannien och USA.

Vill sprida kunskap
CCARE Sweden vill genom tvärvetenskaplig forskning och utbildning sprida kunskap om medkänsla och altruism på individ-, grupp-, verksamhets- och samhällsnivå. Forskningens huvudfokus skall vara att kartlägga faktorer (föreställningar, strukturer och processer) som underlättar respektive försvårar medkänsla och altruism.

På CCARE planerar medarbetarna också att utveckla utbildningsmaterial samt arrangera kurser, seminarier och konferenser. Tisdagen den 4 september har CCARE en temadag om altruism och medkänsla med föreläsningar öppna för forskare men även för allmänheten i mån av plats (för mer information och anmälan, se http://www.ccaresweden.com).

Möter ett stort intresse
När jag frågar Walter varför det varit möjligt att skapa och få gehör för ett centrum för medkänsla och altruism just nu, menar han att det säkerligen beror på olika processer som pågår i samhället, bland annat vår pågående sekularisering.

Institutioner som Svenska kyrkan, som varit viktiga forum för människors moraliska och existentiella frågor, har exempelvis fått en alltmer marginell roll och börjar ersättas av nya instanser där människor kan diskutera och fundera kring dessa frågor. Vi ser idag ett stort allmänt intresse för att utforska vårt inre. Detta märks inte minst genom att en stor skara människor idag regelbundet utövar mindfulness meditation.

När man övar sig i stillhet, exempelvis genom mindfulness meditation, brukar man poängtera hur det kan öka vår förmåga till koncentration, att få tillgång till våra mer reflekterande sidor, och till att vara mer närvarande i nuet. Samtidigt kan frågor kring medkänsla och hur vi vill relatera till oss själva och våra medmänniskor väckas. Och det är den här komponenten av medkänsla både med sig själv och andra som också är så viktig att beforska, menar Walter Osika.

Medarbetare vid CCARE använder själva kontinuerligt kontemplativa övningar för att undersöka nya vinklar och lösningar på sina forskningsfrågor. På den vägen vill CCARE Sweden verka för att beforska och sprida nya, socialt hållbara insikter och verktyg.

Läs mer om CCARE Sweden och CCARE Stanford.

 

Johanna Hök

 


Kommentarer inaktiverade.