Integrative Care
Forskningsnytt

Motstridigt om dvärgpalm vid godartad prostataförstoring

4 april, 2012 av Johanna Hök

Alfablockerare och 5-ARI är läkemedel med positiv effekt på besvär vid godartad prostataförstoring. Liksom dvärgpalm. Men bara i en jämförelse med läkemedlen, inte med placebo (sockerpiller). Motstridigt? Urologen Anders Spångberg, Linköpings universitetssjukhus, ordförande i en SBU-grupp i frågan, förklarar.

Godartad prostataförstoring eller BPH (benign prostatahyperplasi) drabbar de flesta äldre män. En del får svårt att kissa, och omkring 4 500 opereras varje år.

Evidens för naturpreparat…

Många med lindrigare besvär behandlas med läkemedel eller klarar sig utan behandling. De viktigaste läkemedlen är alfablockerare och 5-alfareduktashämmare (5-ARI). Det finns också viss evidens för naturpreparat innehållande dvärgpalm.

I september förra året publicerade Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU en systematisk litteraturöversikt av behandlingen vid godartad prostataförstoring med flödeshinder.

SBU publicerar regelmässigt systematiska litteraturöversikter som vägledning för hälso- och sjukvården. Där sammanställer experterna resultaten av alla tillgängliga vetenskapliga studier och graderar dem efter evidensens styrka. Rapporterna har mycket hög trovärdighet.

Det finns idag flera enskilda godkända växtbaserade läkemedel som innehåller extrakt av dvärgpalm och som genomgått sedvanlig kontroll av Läkemedelsverket avseende effekt, säkerhet och kvalitet. Vid en samlad bedömning av preparat som innehåller dvärgpalm menar SBU emellertid att man inte kan dra några säkra slutsatser gällande preparatens effektivitet.

…men resultaten osäkra

Det finns bara ett fåtal studier av naturpreparat vid BPH, och de flesta är små, men en del är av god kvalitet. Därför, skriver SBU, blir bedömningarna av naturpreparatens effekter mer osäkra än för de farmakologiska läkemedlen.

I SBU-experternas granskning hade alfablockerare och 5-ARI en liten men signifikant positiv effekt på besvären vid godartad prostataförstoring jämfört med placebo. Dvärgpalm (Serenoa repens) hade däremot ingen signifikant positiv effekt jämfört med placebo. Vid jämförelse mellan Serenoa repens och alfablockerare eller 5-ARI fann man ingen signifikant skillnad mellan preparaten.

Verkar ologiskt

Hur kommer det sig? Vi frågade Anders Spångberg, överläkare, urologiska kliniken, universitetssjukhuset i Linköping, ordförande i expertgruppen som utrett frågan åt SBU.  Han säger:

– I det här fallet kan resultatet av vår granskning verka ologisk. Vid en systematisk granskning registrerar och sammanställer man i princip endast resultaten från olika studier. Olika studier kan ge skilda resultat. I själva granskningen kan man i regel inte komma längre, och man kan oftast inte analysera varför resultaten blivit divergerande.

Flera förklaringar

Anders Spångberg ger fem tänkbara förklaringar till det synbarligen ologiska slutsatsen att preparat innehållande dvärgpalm inte visar sig vara bättre än placebo men ändå är lika effektivt som de övriga läkemedlen som bevisats bättre jämfört med placebo:

  1. Evidensen för resultaten är låga, det är alltså möjligt att studier med högre kvalitet skulle ge andra resultat.
  2. Studierna med Serenoa repens kan ha för låg statistisk ”power” för att påvisa skillnader både jämfört med placebo och de andra läkemedlen.
  3. Alla tre preparaten (Serenoa repens, alfablockerare och 5-ARI) balanserar kring att ha endast placeboeffekt eller att ha marginellt bättre effekt än placebo. Olika studier ger därför olika resultat beroende på slumpen. Endast mycket stora studier har möjlighet att påvisa den lilla skillnad som eventuellt finns mellan de tre preparaten.
  4. De flesta eller möjligen alla studierna är sponsrade av en producent vilket gör att det trots allt kan finnas bias i utförandet av studierna.
  5. Det kan finnas en ”publication bias” så att endast studier med önskat resultat blivit publicerade.

Slutsatserna som SBU drar stödjs av den senaste sammanställningen av den internationella granskningsgruppen Cochrane Collaboration (CC). De menar dock att det finns för få högkvalitativa studier för att man i dagsläget ska kunna dra definitiva slutsatser. CC uppmuntrar därför fler väldesignade vetenskapliga studier innan vi säkert kan veta om dvärgpalm har effekt mot BPH eller ej.

David Finer & Johanna Hök

Referenser

SBU. Godartad prostataförstoring med avflödeshinder. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2011. SBU-rapport nr 209. ISBN 978-91-85413-45-4.

Tacklind J, MacDonald R, Rutks I, Wilt TJ. Serenoa repens for benign prostatic hyperplasia. Cochrane Database Syst Rev. 2010 Apr 14;2010:CD001423.

 

 

Etiketter: , , , ,

Kommentarer inaktiverade.