Integrative Care
Forskningsnytt

Motion förebygger lika bra som läkemedel

28 november, 2013 av David Finer

Regelbunden motion är lika effektivt som läkemedel för att förebygga diabetes, komplikationer efter genomgången hjärtinfarkt eller stroke och vid hjärtsviktsbehandling. Det visar en metaanalys av omkring 340 000 deltagare publicerad i British Medical Journal. Erfarenheten visar att intervallträning är särskilt effektivt.

Trots bevisen för att regelbunden motion minskar folksjukdomar som cancer och hjärt-kärlsjukdomar, är det mycket vanligare att läkare skriver ut läkemedel. Det var en del av bakgrunden till att forskarna Huseyin Naci vid Harvarduniversitetet och John Ioannidis vid Stanforduniversitetet gjorde metaanalysen av studier kring motion och läkemedel, som Tobias Sundberg nyligen berättade om i sin krönika här på I C: s hemsida (https://www.integrativecare.se/kronika-200-ar-av-integrativ-medicin-i-sverige-3420).

Författarna till studien i ansedda British Medical Journal gick igenom 6 metaanalyser av 305 randomiserade kontrollerade studier med nästan 340 000 deltagare.

Ett exempel på hur beslutsfattare världen över tar till sig av denna typ av forskning kommer från Moskva. De Moskvabor som tar sig tid för ett antal benböj innan sin resa får nämligen åka gratis i kollektivtrafiken, se mer via videoklippet nedan.


Lika bra eller bättre
Slutsatsen i BMJ studien var att motion sannolikt kan vara lika effektivt som läkemedel för att förebygga komplikationer efter genomgången hjärtinfarkt eller stroke, vid hjärtsviktsbehandling och för att förebygga diabetes. De hittade inga statistiskt urskiljbara skillnader mellan motions- och läkemedelsgrupperna för dessa sjukdomstillstånd.

Efter en stroke hade motion till och med större effekt än läkemedel. Enda gången som läkemedel slog motion i effektivitet var för diuretika vid hjärtsvikt. 

I studierna ingick läkemedlen statiner och betablockerare mot kranskärlssjukdom, diuretika och betablockerare mot hjärtsvikt samt antikoagulantia och antitrombinhämmare.

Komplettera varandra
När studien tillkännagavs betonade medicinska experter att patienter inte borde sluta ta sina mediciner till förmån för motion. Båda skulle komplettera varandra.

Motion visade sig vara en så kraftfull medicin, att forskarna föreslog att läkemedelsföretagen i framtiden måste avkrävas att använda den som jämförande behandling i samband med kliniska prövningar av nya läkemedel.

Äpplen och päron
Det finns begränsningar i studien, som komplicerar bilden. Läkemedelsstudier dominerade, motionsstudierna var färre och jämförde olika upplägg, ”äpplen och päron”. Men det förtar inte faktum att studien kraftigt stärker argumenten för på motionens stora hälsobringande betydelse.

Intervallträning att föredra
Det är för tidigt att säga exakt vilken motion och hur mycket som är bäst vid olika sjukdomar, och den optimala mixen mellan motion och läkemedelsbehandling.  Här behövs mer forskning.

Tidigare studier och erfarenheter av träningsexperter visar att högintensitets intervallträning är oftast effektivare och skonsammare för kroppen än långdistanslopp och liknande. Intervallen syftar på vilostunderna mellan belastningen under själva träningspasset, där det optimala skulle vara att varva hög intensitet med lägre intensitet.

David Finer

Läs mer
Naci H, Ioannidis JPA. Comparative effectiveness of exercise and drug interventions on mortality outcomes: a metaepidemiological study. BMJ 2013; 347: f5577 doi: 10.1136/bmj.f5577.  1 October 2013.

 

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

1 svar till “Motion förebygger lika bra som läkemedel”

  1. […] Vi reste på egen bekostnad med Springtime Travel på en träningsvecka med familjen – barn och barnbarn – till Faro och Monte Gordo på Portugals sydkust. Springtime är en av många svenska researrangörer som numera ordnar resor med träning som tema eller inslag.  Som I C och andra medier nyligen rapporterade finns nu forskning som visar att motion kan förebygga vissa folksjukdomar lika effektivt som läkemedel  (http://www.integrativecare.se/motion-och-lakemedel-lika-effektiva-mot-folksjukdomar-3561). […]