Integrative Care
Forskningsnytt

Mindfulness har förlorat sin själ

14 mars, 2014 av David Finer

Forskarna är förvirrade om begreppet mindfulness, vars sociala och existentiella dimensioner förbises. Det anser Håkan Nilsson i en licentiatuppsats i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Håkan Nilsson är adjunkt i socialpsykologi vid Högskolan i Skövde. I ett pressmeddelande säger han att många forskare verkar vara förvirrade om betydelsen av begreppet Mindfulness. Därför gör han en kunskapskritisk analys av begreppet.

Förbisedda dimensioner
Mindfulness används allt mer för stresshantering inom arbetsliv och vård. I begreppet ingår enligt Nilsson kroppsskanning, meditation, yoga och mental kontroll av tankar och känslor.

De sociala och existentiella dimensionerna av mindfulness är däremot förbisedda, tycker Nilsson. Den förstnämnda fostrar empati och leder till hållbara sociala relationer, den sistnämnda handlar om hur mindfulness skapar mening i livet.

Håkan Nilsson efterlyser också bättre uppföljningar av effekterna av mindfulness på längre sikt.

Förlorat sina rötter
Han beklagar också att mindfulness anpassats till våra behov i väst och som han menar därigenom förlorat ursprungliga inslag av andlighet och etik från buddhismen.

– Jag ser mindfulness som en fysisk och mental träning vars mening är att skapa hållbara sociala relationer och som leder fram mot ett hållbart samhällsklimat, säger Håkan Nilsson i pressmeddelandet.

David Finer

Läs mer

Pressmeddelande. 14-03-13. Göteborgs universitet.

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ett svar till “Mindfulness har förlorat sin själ”

  1. […] kritik av sekulär mindfulness, som han säger kommit från religionsvetenskapligt håll (något vi tidigare berört) och i viss mån från utövande buddhister. Han inser att kritiken troligen inte är […]