Integrative Care
Forskningsnytt

Massera 1 tim/vecka optimalt vid knäartros

4 maj, 2012 av David Finer

Massage lindrar förslitningsvärk – artros – i knäna. Den optimala dosen är en timme massage i veckan enligt en amerikansk studie.

– En intressant studie för att den undersöker massage vid en konstaterad sjukdom och försöker identifiera ett optimalt behandlingsupplägg, kommenterar Tobias Sundberg, disputerad sjukgymnast, knuten till I C.

Resultatet kommer från en aktuell studie publicerad i den ansedda tidskriften  PLoS och finansierad av den federala amerikanska KAM-myndigheten NCCAM.

Studien bygger på en tidigare pilotstudie av massage för smärta av knäartros, som gav positiva resultat men inga klara besked om vilken dos som var optimal.

Definition av optimal dos
Definitionsmässigt var den optimala dosen den dos, som hade bäst effekt i relation till tids- och arbetsinsatser och samtidigt var praktisk. I studien lottades 125 deltagare med knäartros till att antingen få sedvanlig vård (utan massage) eller massage 2 x 30 minuter, alternativt 1 x 60 minuter i veckan i åtta veckor.

Forskarna bedömde ett antal parametrar i början av studien samt 8, 16 och 24 veckor efteråt. Efter 8 veckor upplevde deltagarna i båda 60-minutersgrupperna statistiskt signifikanta förbättringar vad gäller smärta, funktion och allmän respons.

Bäst effekt 1 tim/vecka
Den största minskningen i smärtintensitet upplevde deltagarna i den grupp som behandlades i 60 minuter en gång i veckan. Smärtan var signifikant mindre i jämförelse med den hos deltagarna i såväl gruppen som fick sedvanlig vård som den som behandlades i 2 x 30-minuter.

Vad gäller övriga resultat sågs dock ingen skillnad mellan båda behandlingsgrupperna, därav studiens slutsats att den optimala massagedosen i genomsnitt ligger på 60 minuter.

Mindre stelhet
Deltagarna i alla massagegrupperna upplevde liknande förbättringar ifråga om stelhet jämfört med dem som fick sedvanlig vård. Deltagarnas rörelseomfång påverkades emellertid inte I någon av grupperna. Efter 24 veckor, hade de kliniska fördelarna minskat i alla grupperna (massage respektive vanlig vård) och var inte signifikant skilda mellan grupperna, även om de var förbättrade jämfört med nivåerna i början av studien.

David Finer

Expertkommentar av Tobias Sundberg, disputerad hälso- och sjukvårdsforskare och med en yrkesbakgrund inom sjukgymnastik, idrottsmedicin och manuella terapier:

Massage används ofta för att lindra smärta i rörelseapparaten. Svensk massage, till skillnad från många andra massagemetoder, baseras på konventionella skolmedicinska principer, och behandlingsteknikerna relateras till sedvanliga anatomiska och fysiologiska strukturer och begrepp.

Tidigare studier om massage och smärta har visat positiva resultat på så kallad icke-patologisk smärta i till exempel rygg och nacke. Härmed menas smärta som inte kan härledas till någon specifik skada eller sjukdom. En ny amerikansk studie har undersökt den svenska massagens effekter på smärta vid konstaterad knäartros, en degenerativ ledsjukdom som drabbar en stor del av befolkningen.

Knäartros är vanligare bland äldre och förekommer oftare hos kvinnor än män. Vanliga behandlingsmetoder omfattar smärtlindrande läkemedel, viktnedgång och ortopedisk kirurgi, där en ny konstgjord knäled sätts in. I Sverige genomförs ungefär 10 000 sådana knäoperationer varje år. Det finns ett intresse från både vårdgivare och patienter att identifiera nya sätt att kombinera och integrera olika behandlingsmetoder för att till exempel minska läkemedelsbiverkningar och skjuta upp behov av kirurgi.

Den nya massagestudien är intressant inte bara för att den undersöker massage vid en konstaterad sjukdom i form av ledsförslitning i knäna, utan även för att den försöker identifiera ett optimalt behandlingsupplägg och en optimal dosering med massage för personer som lider av smärta från knäartros.

Resultaten från forskningsstudien visar att den optimala ”doseringen” av svensk massage för att lindra smärta vid knäartos var ett behandlingstillfälle per vecka, där patienterna erhöll en 60-minuters massage. Författarna rekommenderar att denna dosering används i framtida massagestudier inom området, samt att man då även tittar på kompletterande frågeställningar som hur massage kan fungera i kroppen vid ledförslitning samt behandlingarnas kostnadseffektivitet.

References
Perlman AI, Ali A, Njike VY, et al. Massage therapy for osteoarthritis of the knee: a randomized dose-finding trial. PLoS One. 2012; 7(2):e30248.

Etiketter: , , , , , , , ,

Kommentarer inaktiverade.