Integrative Care
Forskningsnytt

Manuell manipulation ger effekt vid ländryggssmärta

20 januari, 2012 av Tobias Sundberg

En aktuell rapport har funnit att manuell ryggmanipulation är lika effektiv som andra vanliga behandlingsmetoder för att lindra smärta och återställa funktion vid ländryggssmärta. Den vetenskapliga granskningen utfördes av välrenommerade Cochrane Collaboration. Rapporten omfattar 26 kliniska studier med totalt 6 070 patienter.

Den aktuella rapporten omfattade patienter med diagnostiserad kronisk ländryggsvärk som varat längre än 12 veckor. Inga allvarliga komplikationer till följd av behandlingen förekom.

Kvarstående besvär
Trots befintliga behandlingsalternativ som t ex läkarvård, sjukgymnastik och fysisk aktivitet kvarstår besvären hos många patienter. Besvären leder ofta till nedsatt livskvalitet, förlorad arbetstid och betydande medicinska kostnader.

Fler valmöjligheter
Den nya rapporten skulle kunna öppna upp för fler valmöjligheter för patienter med ländryggssmärta. Exempelvis kan ryggmanipulation vara ett komplement för patienter, som är känsliga för eller av andra skäl inte vill använda läkemedel. Detta skulle på sikt kunna leda till en ökad pluralism och samverkan mellan olika yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården och en totalt sett bättre vård av ländryggssmärta.

Risk för partiskhet
Cochrane Collaboration (Cochranesamarbetet) uppger att det fanns en risk för partiskhet (bias) i ungefär två tredjedelar av de granskade studierna. Därför kan man inte vara helt säker på resultaten. En orsak är att forskarna själva är aktiva inom denna typ av ryggbehandling eller företräder utbildningsinstitut på området.

Genom upprepade studier av olika aktörer skulle sådan partiskhet kunna minimeras. Ökade forskningsanslag till detta område skulle också kunna bidra till att stimulera olika institut och forskargrupper att bedriva och deltaga i sådan forskning. Studier som undersöker manuella manipulation och kostnadseffektivitet har en hög prioritet i framtida vårdforskning.

Tobias Sundberg

Källa:
Rubinstein SM, van Middelkoop M, Assendelft WJJ, de Boer MR, van Tulder MW. Spinal manipulative therapy for chronic low-back pain. Cochrane Database

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kommentarer inaktiverade.