Integrative Care
Aktuellt

KRÖNIKA. Torkel Falkenberg: ”Följ med oss!”

15 februari, 2012 av David Finer

År 2002, för 10 år sedan, hade jag fått äran att skriva utkastet till Världshälsoorganisationen WHOs första globala strategi för traditionell, komplementär och alternativmedicin. Jag var också en av fyra personer, som fick vara med och lansera den på Världshälsoförsamlingen i Geneve, dit all världens hälsoministrar var inbjudna. Lanseringen var en stor händelse, och strategidokumentet har spelat en avgörande roll för utvecklingen av området i många länder.

En av WHO-rekommendationerna handlar om evidensbaserad integrering av komplementära och alternativa terapier i hälso- och sjukvården, så kallad integrativ medicin. Eller snarare integrativ vård, som vi kallar det. Detta för att understryka att I C är en satsning med fokus på vårdens möjligheter inom området, ur ett medicinskt, omvårdnads- och hälsoekonomiskt perspektiv.

En annan viktig WHO-rekommendation var att världens länder skulle inrätta nationella centra för att bland annat genomföra forsknings- och utbildningsinsatser samt tillhandahålla kvalitetssäkrad forskningsinformation/-kommunikation. Helt enkelt vad vi försöker uppnå genom I C och den här satsningen.

Vi kommer även att bedriva egen forskning på forskningsstiftelsen I C. I första hand engagerar vi oss nu i utvärderingar av Vidarkliniken, det antroposofiska sjukhuset, med fokus på hälsoekonomiska studier men också existentiella vårdfrågor. I detta sammanhang är det viktigt att påpeka att vi är en oberoende forskningsstiftelse där vi som forskare har som målsättning att bidra med trovärdiga underlag för beslutsfattande. Vi representerar inte något partsintresse utan är fria och nyfikna forskare med lång nationell och internationell erfarenhet av området. Till I C har vi knutit ett vetenskapligt råd med två av världens ledande forskare. Forskningsstiftelsen I C finansieras av Vidarstiftelsen och Stichting af Jochnick Foundation, och vi hoppas i framtiden på flera finansiärer som kan hjälpa oss att realisera WHOs rekommendationer.

Vår förhoppning är att legitimerade vårdgivare och beslutsfattare ska få upp ögonen för all den forskning som finns inom området, och kunna fatta informerade beslut i sin vårdgärning, oavsett om fynden som vi rapporterar om är positiva eller negativa. Bådadera förekommer förstås.

Det här området har tidigare i alltför hög grad präglats av antingen oinformerade skeptiker eller okritiska entusiaster. Vi tar avstånd från båda ytterligheterna och vill istället med balans och saklighet bidra till hälso- och sjukvårdens utveckling i Sverige och internationellt.  Vi är inte där än; en spännande resa återstår. Följ gärna med oss på färden mot evidensbaserad integrativ vård, och kommunicera med oss på webben!

Etiketter: , , , , , , , , ,

1 svar till “KRÖNIKA. Torkel Falkenberg: ”Följ med oss!””

  1. […] Den 23 februari var jag på invigningen av en helt ny verksamhet med fokus på integrativ medicin. IC – The Integrative Care Cience Center är en unik mötesplats som behandlar komplementär-, alternativ och integrativ vård för hälso- och sjukvården. Om du är nyfiken på initiativet så kan jag rekommendera att du börjar med Torkel Falkenbergs beskrivning av verksamheten och dess mål. […]