Integrative Care
Forskningsnytt

Kraftigt sänkt hjärtrisk med vegetarisk kost

19 juni, 2013 av Johanna Hök

En aktuell studie från Oxford visar att vegetarianer minskar sin risk att insjukna i ischemisk hjärt-kärlsjukdom med 32 procent jämfört med icke-vegetarianer. I studien deltog både vegetarianer och icke-vegetarianer från Storbritannien, totalt nästan 45 000 personer.

    

Hjärt-kärlsjukdom drabbar varannan svensk. Det är den vanligaste dödsorsaken för både kvinnor och män. År 2011 dog nära 11 000 personer i hjärt-kärl sjukdom enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister.

Många sjukdomsfall skulle kunna förebyggas med hjälp av livsstilsförändringar som rör exempelvis motion, kost, rökning och stress. I början av året publicerade Francesca Crowe och medarbetare från universitetet i Oxford en stor studie som visar att vegetarisk kost kan skydda mot så kallad ischemisk hjärtsjukdom,en grupp diagnoser där blodtillförseln till muskeln kring hjärtats kammare och förmak stryps.

Uppföljning efter fem år
I den aktuella brittiska studien ingick sammanlagt 45 000 personer, varav 34 procent (ca 10 000 personer) åt en vegetarisk kost. Studiedeltagarna rekryterades 1993-1999 och fick i början av studien samt efter fem år fylla i ett validerat frågeformulär. De fick svara på frågor om 130 olika matvaror, och när de senast ätit kött, fisk samt ägg- och mjölkprodukter.

De flesta åt vegetariskt länge
Studien är unik både på grund av studiepopulationens storlek och den långa uppföljningstiden, som gjorde det möjligt för forskarna att undersöka kostens betydelse på längre sikt.
Två tredjedelar hade varit vegetarianer i fem år eller mer och omkring 85 procent åt fortfarande en vegetarisk kost fem år efter studiens början.

Kapade hjärtrisk med 1/3
Bland studiepopulationen rapporterades 1 235 fall av diagnostiserad ishemisk hjärtsjukdom (1 066 inlagda patienter och 169 dödsfall). De som ätit en vegetarisk kost hade 32 procents (omkring en tredjedels) lägre risk att drabbas av ischemisk hjärtsjukdom jämfört med dem som ätit kött och/eller fisk. Skillnaden kontrollerades mot andra möjliga bidragande faktorer som exempelvis ålder, rökning, fysisk aktivitet, utbildningsnivå och socioekonomisk status.

Lägre kolesterol och blodtryck
Forskarna tror resultatet beror på att vegetarisk kost förbättrar värdena för två av de huvudsakliga riskfaktorerna för ischemisk hjärtsjukdom: höga LDL kolesterolvärden och blodtrycksvärden (systoliskt tryck).

Studien understryker kostens stora betydelse för att utveckla hjärtsjukdom.

Johanna Hök

Källa
Crowe, F. L., Appleby, P. N., Travis, R. C., & Key, T. J. (2013). Risk of hospitalization or death from ischemic heart disease among British vegetarians and nonvegetarians: results from the EPIC-Oxford cohort study.The American Journal of Clinical Nutrition, 97(3), 597-603.

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , ,

Ett svar till “Kraftigt sänkt hjärtrisk med vegetarisk kost”

  1. […] I C publicerade nyligen ett referat från en studie som visade att vegetarisk kost minskade människors risk för ischemisk hjärtsjukdom med hela 32 procent jämfört med risken för dem som åt kött och fisk (http://www.integrativecare.se/kraftigt-sankt-hjartrisk-med-vegetarisk-kost-3039). […]