Integrative Care
Forskningsnytt

Kärleksfull meditation kan bryta negativ känslospiral

14 juni, 2012 av David Finer

Nedåtgående negativa känslospiraler kan varaktigt brytas med hjälp av ”loving kindness”-meditation. Det rapporterar IC:s utsända Johanna Hök från den sjunde internationella KAM-forskningskonferensen i Portland, Oregon, USA.

Under tre dagar i mitten av maj samlades ett tusental forskare från hela världen i Portland, Oregon, USA för att diskutera den senaste forskningen med relevans för komplementär-, alternativ- och integrativ medicin.

På konferensen rapporterades bland annat de senaste rönen kring hur tankar påverkar vår kognitiva förmåga, nya rön kring kost och hälsa, akupunktur samt det kliniska sammanhangets betydelse för den läkande förmågan.

Meditation motverkar negativitet
Professor Barbara Fredrickson, institutionen för psykologi vid University of North Carolina/Chapel Hill presenterade forskningsresultat om samband mellan våra tankar och hur vi mår.

Positiva känslor – även om de är övergående – kan få varaktiga konsekvenser. Sådana känslor blir till en personlig resurs, som i sin tur kan utlösa ytterligare positiva känslor och leda till bättre välbefinnande i en uppåtgående spiral.

Kontemplativa övningar som så kallad ”loving kindness meditation” kan initiera positiva förändringar, som ökar vår mentala och fysiska hälsa. De motverkar nedåtgående spiraler av negativt laddade känslor som särskilt utmärker affektstörningar som depression, ångest och schizofreni. Det är dock viktigt att anmärka att dessa metoder inte avser ersätta andra behandlingsmetoder.

Nålar fungerar mot smärta
Professor Claudia Witt från Charitéuniversitet i Berlin presenterade preliminära resultat från den största akupunkturstudien hittills. Världens mest välrenommerade akupunkturforskare har gått samman och återanalyserat data från en mängd tidigare utförda akupunkturprövningar.

Studien, som kommer att publiceras inom den närmsta framtiden, kom bland annat fram till att akupunktur mot smärta, bland annat i ländryggen, är bättre än placebonålar. Mer om designen av studien kan du läsa här.

Andra berättelser behövs
Wayne Jonas, läkare och tidigare chef för det federala amerikanska KAM-institutet NCCAM anser att det behövs en ny typ av berättelser om hälsa och sjukdom. I dag berättas exempelvis ofta berättelser som förminskar placebofenomenet till något som stör forskningen.

I stället behöver vi berättelser som gör placebofenomenet rättvisa som en tillgång i det kliniska arbetet, ansåg dr Jonas. Han tycker att placebobegreppet har fått en alltför negativ klang och vill därför hellre använda begreppet ”the meaning response”. Härmed menas mera allmänt fysiologiska eller psykologiska effekter, som orsakas av sjukdomars eller sjukdomsbehandlingars (symboliska) betydelser. Placebo- och noceboeffekter nämns ofta som exempel på behandlingars symboliska effekter.

Kraftig forskningsexpansion
Harvardprofessorn David Eisenberg, en av pionjärerna inom KAM-området, noterade hur mycket forskningsämnet komplementärmedicin har expanderat de senaste åren. År 1998 visade hans forskningsgrupp i en artikel i tidskriften Journal of the American Medical Association (JAMA) att 40 procent av amerikanerna då använde KAM, samtidigt som det knappast alls förekom någon forskning på området.  Två decennier senare, år 2010, investerade NIH över USD 520 miljoner i KAM-forskning.

Konferensen i Portland, Oregon hade ordnats av ett konsortium av 50 amerikanska universitet och högskolor, som arbetar med medicinsk forskning och utbildning inom området KAM samt integrativ medicin. En av huvudsponsorerna var NIH och dess center NCCAM.

 Johanna Hök

Källor

Garland EL,Fredrickson B, Kring AM, Johnson DP,  Meyer PS, Penn DL. Upward spirals of positive emotions counter downward spirals of negativity: Insights from the broaden-and-build theory and affective neuroscience on the treatment of emotion dysfunction and deficits in psychopathology.  Clinical Psychology Review. Volume 30, Issue 7, November 2010, Pages 849–864.

Moerman DE, Jonas WB. Deconstructing the placebo effect and finding the meaning response. Ann Intern Med. 2002 Mar 19;136(6):471-6.

 

 

 

 

 

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kommentarer inaktiverade.