Integrative Care
Aktuellt

KAM-utbildning påverkar studenter positivt

1 november, 2012 av Johanna Hök

Studenter på vårdutbildningar som får KAM-undervisning ökar sin medkänsla, stresstålighet och förmåga att tänka vetenskapligt. Det berättar pionjären professor Adi Haramati, Georgetown University i den här intervjun.

Vårdpersonalens kunskap (eller okunskap) om KAM har varit ett hett diskussionsämne i akademiska tidskrifter och professionella fora de senaste åren. Professor Adi Haramati har stor erfarenhet inom området. I C talade med honom efter hans föredrag den femte europeiska kongressen för integrativ medicin, ECIM i Florens nyligen.

Stor investering i KAM utbildning
Professor Adi Haramati var projektledare för en av de största investeringarna på utbildning inom KAM, finansierad av National Institutes of Health (NIH) i USA. Tjugo studenter inom medicin och omvårdnad deltog i projektet, som syftade till att hjälpa vårdgivare att ge informerade råd om KAM till sina patienter. Kärnkompetenser utvecklades mellan 2000-2004 då olika modeller för utbildning testades och utvärderades.

Gynnar multidisciplinärt samarbete
Ett resultat av satsningen på att utbilda om komplementära metoder var att samarbetet mellan olika institutioner och vetenskapliga discipliner ökade. Svårigheter med implementeringen var bland annat att hitta tid i studenternas redan fullspäckade scheman samt att uppnå en långsiktigt ekonomiskt hållbar lösning för utbildningen även efter utbildningsmedlen från NIH (Lee et al 2007).

– Våra lärdomar från projektet kan få viktiga konsekvenser för utbildning av vårdgivare i hela världen, säger professor Haramati.

Ökad empati och större vetenskaplighet
Vid Georgetown University har professor Haramati och hans team introducerat ett program i ”mind-body medicine”. Programmet syftar till att öka studenters empati och självkännedom. Hittills har 1800 deltagare i 180 grupper tränats i metoden. Resultat av utvärderingar visar att studenter ökar sin empatiska förmåga och får en minskad stresskänslighet.

Utbildningen tycks också förbättra studenters förmåga att kritiskt förhålla sig till vetenskaplig litteratur.

– Eftersom KAM är ett relativt ungt forskningsämne inom vilka studenter inte sedan tidigare har så mycket vetenskapligt belagd kunskap, har de mycket att lära av att läsa och kritiskt granska vetenskaplig litteratur om KAM, menar Professor Haramati.

Argumenterar mot integrering
Men det finns även röster som är kritiska mot att inkludera kunskap om KAM i vårdgivares utbildning (exempelvis McLennan & Morrisson 2012). Ett av kritikernas huvudargument emot sådan utbildning är att KAM skulle vara pseudovetenskap, som därför bör exkluderas från högre lärosäten.

De som argumenterar för att införliva kunskap om KAM i vårdutbildningar menar att vårdgivare behöver veta vad deras patienter gör (exempelvis använder KAM) (som Myers et al 2012). Enligt detta resonemang är kunskap om KAM viktig för att få kännedom om patienters egenvård, något som är gynnsamt för såväl patientsäkerheten som patienternas tillfredsställelse med vården.

”Kritiskt men öppet sinne”
Väl medveten om kontroversen kring utbildning om KAM inom högre utbildning poängterar professor Haramati vikten av att påminna studenter om att förhålla sig kritiskt och samtidigt öppet till det de stöter på i sin kliniska vardag. Han understryker att patienters KAM-användning faktiskt ger ett utmärkt tillfälle för studenter att praktisera detta.

Professor Haramati avslutar sitt föredrag med frågan: Varför ska man utbilda om integrativ medicin/vård? Hans svar är:

– För att det är av värde för vården och bra för våra patienters hälsa.

Johanna Hök

 

Referenser

Lee MY, Benn R, Wimsatt L, Cornman J, Hedgecock J, Gerik S, Zeller J, Kreitzer MJ, Allweiss P, Finklestein C, Haramati A. Integrating complementary and alternative medicine instruction into health professions education: organizational and instructional strategies. Acad Med. 2007 Oct;82(10):939-45.

MacLennan AH, Morrison RG. Tertiary education institutions should not offer pseudoscientific medical courses. Med J Aust. 2012 Mar 5;196(4):225-6.

Myers SP, Xue CC, Cohen MM, Phelps KL, Lewith GT. The legitimacy of academic complementary medicine. Med J Aust. 2012 Jul 16;197(2):69-70.

 

Etiketter: , , ,

Kommentarer inaktiverade.