Integrative Care
Medieanalys (KritiKAM)

”IBS-mage? Lugn – lindring finns!”

20 juli, 2012 av David Finer

Källa: Aftonbladet
Publicerat: den 4 maj 2012

Vilken är originalartikeln: http://www.aftonbladet.se/halsa/article14778801.ab
Värdering: Värdering 6 av 10

Vad mediainslaget säger
:  Reportaget – skrivet av tidningens medicinske reporter Caroline Hougner – innehåller fyra delar – kort faktaruta med information om prevalenssiffror i Sverige, symtomatologi, orsaker (ingen vet), botemedel (saknas), vidare en huvudartikel med bilder och citat av en professor och patienter som intervjuats. Professor Lars Agréus, Karolinska Institutet säger att kostbehandling hjälper en del patienter.  Magnus Simrén. Sahlgrenska akademin i Göteborg, uttalar sig om sina studier kring aloe vera-extrakt, enzympreparat respektive kosttillskott på guarfibrer mot förstoppning. Dietbehandling diskuteras också. De andra två delarna i reportaget är ett självtest för läsaren samt en artikel med råd vid olika symtom, som hänvisar till riktlinjer från Svensk gastroenterologisk förening.

Vilken är ursprungskällan?
Ingen särskild omnämns, men Magnus Simrén har publicerat vetenskapliga arbeten om alternativa metoder vid IBS, bl a hypnosterapi, meditation, motion, m m.

Vad vi anser:
Bra, ambitiös om än lite spretigt reportage, där två oberoende forskare intervjuats och det finns en diskussion om olika behandlingsalternativ. Det är sympatiskt att både forskarnas och patienternas röst görs hörda. Pluspoäng hade getts om effekterna hade kvantifierats liksom om artikeln belyst kostnadsperspektiv och diskuterat ev. för/nackdelar med olika terapiformer som hypnos jämfört med att kontinuerligt köpa kosttillskott, osv. Uppgifter om tillgänglighet saknas också; som patient/brukare kan det fortfarande vara mycket svårt att veta hur man ska få tag i rätt preparat.

Vad fick artikeln för poäng?
(sammanvägd poäng av fyra bedömare för varje kriterium)

Kriterier Poäng
Behandlingens nyhetsvärde 1
Behandlingens tillgänglighet 0,5
Behandlingsalternativ 1
Sjukdomsmångleri/medikalisering 0,75
Evidens 0,75
Kvantifiering av behandlingseffekt 0,25
Skador av behandlingen 0,25
Behandlingens kostnader 0
Kommentar av oberoende bedömare 0,5
Beroende av pressmeddelande 0,75
Total poäng 5,75 (avrundas till 6)
Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kommentarer inaktiverade.