Integrative Care
Aktuellt

Hägglund vill se utbildning och information om KAM

9 april, 2014 av David Finer

I anslutning till Expressens artiklar om alternativmedicinens avarter aktualiserar sjukvårdsminister Göran Hägglund behovet av pålitlig information, ett kritiskt synsätt och kompetens inom hälso- och sjukvården. Docent Torkel Falkenberg, verksamhetschef på I C, välkomnar Expressens granskning men menar att det är fel att dra all KAM över en kam.

I anslutning till medicinjournalisten Anna Bäséns avslöjanden i Expressen om oegentliga metoder inom alternativmedicinen, uttrycker Göran Hägglund sin avsky och tillägger:

          Därför är det bästa om vi är informerade, har ett kritiskt synsätt och rådfrågar sjukvården, så vi har en stabil grund.

Sjukvårdsministerns uttalande står i samklang med signaler från världssamfundet om behovet av insatser på området.

EU vill se kunskapscentrum
Det europeiska forskarnätverket CAMbrella har nyligen (november 2013) efter en fyraårig utredning inför Europaparlamentet föreslagit att Europa bör skapa ett centrum för kunskapsutveckling, forskning och åtgärder inom KAM. Sådana centra finns bland annat i USA och Norge. Se tidigare artiklar på vår hemsida (här) och (här).

I C:s chef Torkel Falkenberg och medarbetaren Johanna Hök har varit CAMbrella-samordnare och ansvariga för det globala perspektivet på KAM-forskningen. Båda är också knutna till Karolinska Institutet. Tillsammans med forskare från 15 andra institutioner i 12 europeiska länder har de spelat en ledande roll i nätverket bakom CAMbrellas arbete med att ta fram en “vägkarta för framtida europeisk KAM-forskning”.  

WHO föreslår integrering
Världshälsoorganisationens strategi för traditionell medicin och KAM fram till 2023 presenterades också nyligen. Även i WHO:s arbete har Torkel Falkenberg spelat en central roll. WHO vill främja en säker användning av effektiva behandlingsmetoder genom reglering, forskning och lämplig integrering av TM/KAM produkter och vårdgivare i nationella hälso- och sjukvårdssystem.

För att nå dessa mål råder WHO medlemsländerna att bland annat bygga upp en kunskapsbas samt formulera nationella riktlinjer och stärka arbetet kring kvalitet, säkerhet och effektivitet.

Som vi tidigare berättat är vägen framåt är – enligt Världshälsoorganisationen – att befästa universell tillgång till en hälso- och sjukvård, som inkluderar relevant TM/KAM genom en säker och effektiv integrering av TM/KAM i nationella hälso- och sjukvårdssystem.

”Fel dra all KAM över en kam”
Torkel Falkenberg ser ett behov av att nyansera debatten.

          Expressens artiklar sätter förtjänstfullt fokus på oseriöst utövande av alternativa terapier samt behovet av reglering, forskning, information och kommunikation på området. Problemet är bara att journalisten och tidningen drar alla KAM-terapier över en kam. Detta är tyvärr ett mycket vanligt fel i debatten, som jag med välvilja vill välja att tolka som okunnighet och inte medveten förvanskning. Man säger att begreppet KAM automatiskt betyder något som det inte finns evidens för. Men området KAM innefattar hundratals olika terapiformer, varav en del hela terapitraditioner – traditionell kinesisk medicin eller indisk traditionell medicin exempelvis – som i sin tur innehåller massor av undergrupper av terapier.

Med avseende på bevissituation och ställning i övrigt kan man skilja mellan tre olika status för KAM-metoder, menar Torkel Falkenberg:

          Vissa KAM-metoder är förvisso dåligt underbyggda, till och med farliga, och borde rangeras ut. För andra finns en begynnande evidensbas, tack vare de tusentals forskare som undersöker KAM-området och presenterar sina fynd vid de stora internationella forskningskonferenserna, till exempel i Florida i maj (http://www.ircimh.org). En tredje grupp av KAM-metoder, som är stor och växande,  är redan evidensbaserade men ännu inte integrerade i hälso- och sjukvården. Till de mer evidensbaserade hör exempelvis yoga, akupunktur, mindfulness och taktil massage. 

David Finer

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kommentarer inaktiverade.