Integrative Care
Medieanalys (KritiKAM)

”Gurkmeja hjälper mot Alzheimers”

12 april, 2012 av David Finer

Källa: Corren (Östgöta Correspondenten)
Publicerat: 
den 15 februari 2012

Vilken är originalartikeln:
http://www.corren.se/ostergotland/linkoping/gurkmeja-hjalper-mot-alzheimers-5934515-artikel.aspx

Värdering:Värdering 5 av 10 5 av 10 möjliga
Vad mediainslaget säger: Forskare vid Linköpings universitet under ledning av Per Hammarström har undersökt effekten av kurkumin, en substans som utvinns ur gurkmeja, på bananflugor med en nervsjukdom som liknar Alzheimers sjukdom hos människa.
Bananflugorna som fick kurkumin levde upp till 75 procent längre tid och behöll sin rörelseförmåga längre än de sjuka flugor som inte fått substansen. Det fungerade genom att minska farliga föregångsformer till plack, s k oligomerer.

Hammarström säger att det är svårt att spekulera hur lång tid det kan ta att utveckla ett läkemedel utifrån den principen men säger att det kan vara en teori bakom sjukdomens uppkomst. Artikeln innehåller också en faktaruta med hänvisning till originalartikeln och allmän information om Alzheimersjukdomen.
Vilken är ursprungsartikeln: http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0031424
Vad vi anser: Artikeln är relativt utförlig (577 ord, 3779 tecken) och förefaller vederhäftig vad gäller bakgrundsinformationen om forskningen och sjukdomen. Dock saknas information om kostnader, eventuella skador av behandlingen, och informationen om behandlingsalternativ och tillgänglighet är bristfällig. Allvarligast är kanske att ingen oberoende bedömare fått uttala sig. Försöksledaren är den ende källan som citeras, på ett ställe med samma formulering som förekommer i universitetets pressmeddelande (“Inkapsling av oligomerer är så vitt vi vet en ny och spännande behandlingsstrategi”).

Några av dessa brister förklaras av att det inte handlar om en studie på människor utan på bananflugor, och att det troligen är långt kvar till klinisk tillämpning. Vi anser ändå våra synpunkter som relevanta, då tidningen presenterar nyheten som en möjlig behandling för sjukdomen Alzheimers hos människa, både i rubrik och brödtext.
Vad fick artikeln för poäng?
(sammanvägd poäng av fyra bedömares skattningar för varje kriterium)

Kriterier Poäng
Behandlingens nyhetsvärde 1
Behandlingens tillgänglighet 0,25
Behandlingsalternativ 0.25
Sjukdomsmångleri/medikalisering 1
Evidens 0.75
Kvantifiering av behandlingseffekt 1
Skador av behandlingen 0
Behandlingens kostnader 0
Kommentar av oberoende bedömare 0
Beroende av pressmeddelande 0,75
Total poäng 5/10

 

Etiketter: , , , , , , , , , , , ,

Kommentarer inaktiverade.