Integrative Care
Aktuellt

Granskarkolleger i ekonomisk knipa

31 juli, 2013 av David Finer

Hälsonyheter behöver granskas och diskuteras. Våra granskningar av KAM-nyheter väcker intresse och visar att kvaliteten kan förbättras. Tyvärr hotas verksamheten för tre av I C:s internationella förebilder.

Både pionjären Media Doctor (MD) i Australien, som startade 2004, och den amerikanska versionen Health News Review, som kom 2009, har fått ekonomiska problem. Liksom Kanadas Media Doctor, som lagt ner helt.

MD Australien har tills vidare kvar hemsidan men den är vilande. Under rubriken ”Media Doctor tillfälligt inaktiv” tackar man för stödet från anslagsgivarna sedan starten och hoppas komma igen snart.

”Otillräcklig och vilseledande”
”I en era när läsare får mycket av sina hälsonyheter från ledande media, och där bevakningen på många håll är otillräcklig eller vilseledande, måste någon tillhandahålla återkoppling. Men inte vi, på ett tag i alla fall”, skriver Media Doctor Australien.

Nu meddelar HNR:s grundare Gary Schwitzer att den ledande amerikanska granskaren av amerikanska hälsonyheter också är tvungen att avbryta sin verksamhet, förhoppningsvis bara tillfälligt.

Motsvarande tjänst i Tyskland tycks just nu vara den som har mest vind i seglen.

Tips för mediekritiker
Detta samtidigt som intresset ökar för mediegranskningen, inte minst vad gäller nyheter om just komplementär- och alternativmedicin.  Den amerikanska myndigheten för komplementär- och alternativmedicin NCCAM startades 1998 och har en budget på omkring 850 mkr årligen för högkvalitativ KAM-forskning. Nu tipsar myndigheten allmänheten om hur man kan bättre förstå KAM-nyheter.

”Ofta saknar nyhetsinslag om komplementära hälsoinriktningar de detaljer som kunde hjälpa oss att fatta vettiga beslut om vår hälsa,” skriver NCCAM.

Den kritiske konsumenten av hälsonyheter bör ställa sig följande frågor, skriver NCCAM (flera av frågorna går igen i vårt eget KritiKAM).

Kritiska frågor att ställa
1. Har produkten, metoden eller tekniken testats på människor? Resultat av försök på djur eller celler kanske inte omedelbart går att dra slutsatser av för den egna hälsan.

2. Diskuterar medieinslaget  tänkbara behandlingsalternativ? Det är bra att veta vad som redan finns tillgängligt för att kunna jämföra valmöjligheter.

3. Har tillräckligt många människor ingått i studien för att man ska kunna dra säkra slutsatser av resultaten?

4. Är resultaten tillräckligt övertygande? Om skillnaderna mellan två behandlingssätt är liten, kan det visserligen vara av vetenskapligt intresse men kanske inte ha så stor betydelse för din hälsa eller livskvalitet.

5. Har forskarna tagit hänsyn till alla andra faktorer som kan påverka resultaten som deltagarnas allmänna hälsotillstånd eller levnadsvanor? Diskuterar inslaget dessa eller andra begränsningar i vilka slutsatser som går att dra av studieresultaten?

Sedan påminner NCCAM om att hur lovande en ny metod än beskrivs i medierna, är det alltid bra att prata med sin vårdkontakt om den innan man provar.

Vi på I C är fortsatt glada över det intresse som vår mediegranskningstjänst KritiKAM tycks väcka hos läsare och sponsorer, och kommer att fortsätta att granska svenska KAM-nyheter  på ett systematiskt sätt.

 David Finer

Etiketter: , , , , , , , , ,

Kommentarer inaktiverade.