Integrative Care
Medieanalys (KritiKAM)

”Fungerar tranbär mot urinvägsinfektioner?”

18 april, 2012 av David Finer

Källa: Tidskriften MåBra
Publicerat: 
den 20 februari 2012

Vilken är originalartikeln:
http://mabra.com/fungerar-tranbar-mot-urinvagsbesvar/

Värdering:  Värdering 4 av 104 av 10 möjliga
Vad mediainslaget säger:  Tranbärsjuice anses kunna sänka ph-värdet i urinen och har länge använts mot urinvägsinfektioner. Amerikanska forskare har nyligen avvisat huskuren, medan finska forskare kommit fram till motsatsen, uppger MåBra. Tidningen efterlyser också läsarnas erfarenheter. Som källor citeras Vårdfokus, Tranbär.info och Ouluuniversitetet i Finland.

Vilken är ursprungskällan?  I det här fallet hänvisas till en amerikansk och en finländsk studie. Den amerikanska är: Cibele Barbosa-Cesnik, Morton B. Brown, Miatta Buxton, Lixin Zhang, Joan DeBusscher, and Betsy Foxman. Cranberry Juice Fails to Prevent Recurrent Urinary Tract Infection: Results From a Randomized Placebo-Controlled Trial. Clin Infect Dis. (2011) 52(11): 1394-1395 doi: 10.1093/cid/cir194

Den finländska är:  Jarmo Salo, Matti Uhari, Merja Helminen, Matti Korppi, Tea Nieminen, Tytti Pokka, and Tero Kontiokari.  Cranberry Juice for the Prevention of Recurrences of Urinary Tract Infections in Children: A Randomized Placebo-Controlled Trial Clin Infect Dis. (2012) 54 (3): 340-346. doi: 10.1093/cid/cir801

Vad vi anser: Ämnet är väl valt. Urinvägsinfektioner hos kvinnor är ett angeläget område, där det är särskilt intressant om det går att hitta alternativ till antibiotika, vilket påpekas i artikeln. På det korta (199 ord, 1387 tecken) utrymmet lyckas skribenten förmedla en del lättsmält information, också kring vetenskapen och att de amerikanska och finska forskarna kommit till olika resultat. Men det finns inga källhänvisningar till studierna, än mindre någon närmare redovisning av dessa eller någon diskussion om tänkbara orsaker till de skilda resultaten (studiepopulationerna är exempelvis helt olika, studien från Ouluuniversitetet gjord på barn), vilket drar ned evidensbedömningen liksom ett antal andra missar.

MåBra-artikeln saknar alltså närmare källhänvisningar, men den som letar på Vårdfokus.se hittar en artikel från 22 mars 2011  som refererar till en amerikansk randomiserad placebokontrollerad prövning av Barbosa-Cesnik och medarbetare (se ovan), som inte visade något samband.  Söker man också på Ouluuniversitetet finner man en studie från 2012 (se ovan) på barn, som tycks visa en viss effekt. Tranbär.info tycks vara en kommersiell sajt; här saknas information om avsändare, och informationen om tranbär och UVI är okritisk och saknar källhänvisningar.

Vad fick artikeln för poäng? (sammanvägd poäng av fyra bedömare för varje kriterium)

Kriterier Poäng
Behandlingens nyhetsvärde 0, 75
Behandlingens tillgänglighet 0,5
Behandlingsalternativ 0,5
Sjukdomsmångleri/medikalisering 0,75
Evidens 0,75
Kvantifiering av behandlingseffekt 0
Skador av behandlingen 0
Behandlingens kostnader 0
Kommentar av oberoende bedömare 0,25
Beroende av pressmeddelande 0,75
Total poäng 4,25 (avrundas till 4)

 


Kommentarer inaktiverade.