Integrative Care
Medieanalys (KritiKAM)

”Framtidens plåster”

12 oktober, 2012 av David Finer

Källa: Tidskrift för Hälsa
Publicerat: den 25 juli 2012
Vilken är originalartikeln: http://www.halsa.se/Kategori/Naturlig-halsa/Naturmedel-Alternativmedicin/Framtidens-plaster/
Värdering: 

Vad mediainslaget säger:  På 92 ord och med 617 tecken berättar den här notisen om att modern vetenskap börjar få upp ögonen för växten groblads potential som sårläkningsmetod, ”framtidens plåster”. Forskaren Muhammad Zubair på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) lät testa grobladens fenolämnen, dels på odlade celler från människa, dels på grisöron, och såg positiva effekter. Han hoppas i framtiden kunna framställa ett ekologiskt odlat växtmaterial med väl dokumenterad förmåga att läka sår. Tidningen anger SLU som källa.

Vilken är ursprungskällan? http://www.slu.se/sv/om-slu/fristaende-sidor/aktuellt/alla-nyheter/2012/4/kloka-gummor-hade-ratt-groblad-kan-laka-sar/

Vad vi anser: Informationen är knapphändig, vilket delvis kan förklaras av notisens längd. Men fler viktiga uppgifter borde gått att få med på samma utrymme. I jämförelse med det underliggande pressmeddelandets text, är notistexten tydligt omskriven, men någon självständig komplettering har inte gjorts.

Vad fick artikeln för poäng? (de fyra bedömarnas totala poäng)

Kriterier  
Behandlingens nyhetsvärde 1
Behandlingens tillgänglighet Inte tillämpbart
Behandlingsalternativ 0
Sjukdomsmångleri/medikalisering 1
Evidens 1
Kvantifiering av behandlingseffekt 0
Skador av behandlingen 0
Behandlingens kostnader Inte tillämpbart
Kommentar av oberoende bedömare 0
Beroende av pressmeddelande 0,5
Totalpoäng 4/8

 


Kommentarer inaktiverade.