Integrative Care
Aktuellt

Förtrollande folkbildare på skeptikerkongress

27 augusti, 2013 av David Finer

Den 15:e europeiska skeptikerkongressen i Stockholm mobiliserade talare från ett 10-tal länder och omkring 160 deltagare  med självbedrägeriet som tema. Utbildningsradion sänder föreläsningarna på Kunskapskanalen i höst. David Finer skriver här den första av ett par rapporter.

Den så kallade skeptikerrörelsen har vuxit fram under de senaste decennierna med tonvikt inom den anglosaxiska världen. Enligt Wikipedia utgår modern vetenskaplig skepticism från en bok av matematikern och författaren Martin Gardner 1952. Den svenska skeptikerföreningenVoF bildades 1982 och har som undertext: ”för kritiskt tänkande mot pseudovetenskap.”

PJ Råsmark, ordförande i organisationskommittén bakom kongressen verkade dock inte helt bekväm med spektikerbegreppet.

 – Självklart är vi skeptiker och en del av skeptikerrörelsen. Men vi tycker begreppet tenderar att uppfattas ensidigt negativt och tråkigt. Vi vill också ha en mer positiv framtoning, tala om att vi sysslar med utbildning i kritiskt tänkande, exempelvis. Det är inget fel att ha roligt heller. Vi bjuder på underhållning i form av trolleriinslagen på kongressen exempelvis. 

Infekterad relation
Relationen mellan skeptikerrörelsen och dess kritiker är tyvärr infekterad. Skeptikerrörelsens medlemmar i Sverige som utomlands är inte sällan ironiskt hånfulla i sina angrepp på vad man uppfattar som sekterism, pseudovetenskap och liknande. Rörelsen har i sin tur kritiserats för att vara enögt rationalistisk och för att förfölja oliktänkare genom bland annat sina förvillarutmärkelser, något som skeptikerna oftast helt förnekar.

Alternativmedicinen har länge varit en omhuldad måltavla för angrepp från skeptikerna. Till viss del träffar kritiken rätt, men ibland är den inte bara felaktig utan djupt anstötlig i sin arrogans och demagogi.

Med skeptikernas språkbruk och vetenskapssyn är så gott som all KAM synonym med pseudovetenskap/ kvacksalveri. Den intresserade kan följa resonemangen närmare på VoF:s hemsida, t ex under fliken skepticism. Det här synsättet illustrerades också av molekylärbiologen Dan Larhammar, Uppsala universitet, som talade på ABF-huset i Stockholm kvällen innan kongressen officiellt öppnades (referat i kommande artikel).

Vällovlig ambition
När föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) nu stod som värd för Europas skeptiker – med det vackra, anrika danspalatset  Nalen på Regeringsgatan i Stockholm som den något otippade inramningen  – var nämligen just självbedrägeriet  något av en röd tråd i programmet. 

Alla inslagen jag hörde och såg var besjälade av den vällovliga ambitionen att motverka vår tendens att lura oss själva.

  • Den numera världsberömde folkhälsoprofessorn Hans Rosling och sonen Ola Rosling från Gapminder talade om hur de använder pedagogiskt presenterad animerade statistik för att främja en faktabaserad världsbild.
  • Framstående magiker från bland annat Sverige, Norge och USA trollade, och några avslöjade också sina tricks.
  • Psykologer berättade om mekanismer bakom fenomen som selektiv varseblivning , hjärngymnastik och paranormala trosföreställningar och erfarenheter.
  • Medicinare beskrev pseudovetenskapliga behandlingar vid beroende och alternativmedicin i termer av bluff och önsketänkande, där eventuella effekter helt kan bokföras på suggestionens konto (placeboeffekten).
  • Pedagoger beskrev utbildningsprogram på olika nivåer i flera länder för att främja förståelsen för kritiskt tänkande och den vetenskapliga metoden (eller snarare ”den vetenskapliga metoden” med citationstecken, eftersom också vetenskapsbegreppet är omstritt).
  • Journalister och analytiker synade mediernas och PR-firmornas dimridåer. En av de inbjudna talarna var Expressens medicinska reporter Anna Bäsén som liksom Hans Rosling tilldelats VoF:s utmärkelse årets folkbildare.

Konsten det enda ärliga
Det ska genast sägas att detta är ett sympatiskt syfte i en tid när vi utsätts för manipulation från så många håll, ja, en nödvändig pedagogisk uppgift, som kongressen genomförde med konsekvens och med ett lyckosamt resultat. Konsten, deklarerade ett par av talarna, är ju egentligen den enda ärliga mänskliga verksamheten, eftersom den ensam öppet deklarerar att den ljuger.

Max Maven, en amerikansk trollerikonstnär, sade att magiker luras, men att de är ärliga, eftersom publiken är med på noterna. Allt bedrägeri är inte fel. För övrigt är det många andra människor som är bedragare, sade han, och exemplifierade med bärare av kontaktlinser som ”utger sig för att vara friskare än de är”.

Kunskapsluckor täpps till
I kongressens första föreläsning beskrev Hans Rosling och sonen Ola Rosling sajten/företaget Gapminders målsättning ”Vi tänker bekämpa okunnighet med en faktabaserad världsbild som alla kan förstå.”

Genom enkäter tar frivilligorganisationen Gapminder reda på var kunskapsluckorna finns inom befolkningen och försöker sedan täppa till dem, bland annat med hjälp av sin banbrytande statistiska pedagogik.

         Gapminder väljer bara ut fakta kring vilka det finns en stabil konsensus bland experterna. Problemet är att vår världsbild skapas av våra egna erfarenheter, av medierna och av skolan, källor som alla är opålitliga, sade Hans Rosling.

En spricka i fasaden
Konferensen verkar välorganiserad. Arrangörerna lyckas till och med ersätta ett par saknade talare med inhoppare med kort varsel. Tonen är för det mesta civiliserad och respektfull, men så blottas för ett ögonblick en spricka i fasaden, och andra värderingar lyser plötsligt igenom.

Precis innan en kafferast den första kongressdagen blir det ett kort tekniskt sjabbel som hotar att försinka schemat. Organisatören Råsmark tar mikrofonen och uttrycker förhoppningen att publiken ska få sitt kaffe på utsatt tid.

Då hörs en röst från publiken: ”Lås oss be för detta.” Råsmark upprepar lustigheten, och nu går det upp ett ironiskt gapflabb. Mobben mullrar muntert. Tänka sig något så urbota löjligt, att det finns folk som på allvar tror att bön kan spela någon som helst roll!

Med reservation för att jag bara kunde närvara på ungefär halva kongressen, tycktes kongressen röra sig om ett möte för de redan frälsta, och eventuella kritiska röster lyste liksom egen självrannsakan med sin frånvaro.

David Finer

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2 svar till “Förtrollande folkbildare på skeptikerkongress”

  1. […] är IC:s reportrar främmande. Nyligen rapporterade vi från den europeiska skeptikerkonferensen i Stockholm. Nu har vi besökt den första nordiska homeopatikonferensen i Göteborg. Allt för att […]

  2. […] är IC:s reportrar främmande. Nyligen rapporterade vi från den europeiskaskeptikerkonferensen i Stockholm. Nu har vi besökt den första nordiska homeopatikonferensen i Göteborg. Allt för […]