Integrative Care
Forskningsnytt

”Farlig polarisering om integrativ vård”

31 januari, 2014 av David Finer

Det svart-vita polariserade tänkandet kring alternativ och integrativ vård är negativt, ja, rentav farligt. Det undergräver vårdmötet och skadar individer och nationer. Det skriver forskare på I C i en debattartikel i tidskriften European Journal of Integrative Medicine.

Artikeln bygger på över 10 år av forskning och utveckling, inklusive forskarnas egna erfarenheter från låg- medel och höginkomstländer. Syftet är att utforska trender och utmaningar viktiga för utvecklingen av evidensbaserade system för integrativ vård. Här följer ett kort referat av den omfattande artikeln som innehåller exempel på integrativ vård och forskning från tre kontinenter.

Redan 1978 vädjade Världshälsoorganisationen WHO till det internationella samfundet att inkludera effektiva och säkra metoder inom traditionell, komplementär och alternativ medicin (KAM). Det främsta motivet var att dessa metoder är tillgängliga också för låginkomstländer.

Tre teoretiska positioner
Teoretiskt finns tre tänkbara positioner eller förhållanden mellan konventionell hälso- och sjukvård och KAM: opposition, integration och pluralism. Opposition eller polarisering är inget alternativ, eftersom det utgör ett hot mot patientsäkerheten och inte ser till medborgarnas behov.

I ett pluralistiskt förhållande samexisterar systemen sida vid sida och samarbetar med varandra. Ett integrativt system däremot kännetecknas av att behandlare från olika behandlingstraditioner samarbetar utifrån övertygelsen att det är möjligt att integrera metoder och angreppssätt från skilda traditioner.

I många länder som exempelvis Sverige, samarbetar knappast den offentliga hälso- och sjukvården med icke-legitimerade vårdgivare överhuvudtaget. Där tvingas patienter som använder sig av båda typer av behandlingar, att själva bygga broar mellan olika medicinska traditioner.

Vid sidan om medicinsk forskning, ökar intresset för KAM och integrativ vård också inom omvårdnadsforskningen. Här finns många beröringspunkter.

Artikelförfattarna argumenterar att den bästa vägen för att förbättra hälsosektorn är att integrera evidensbaserad kunskap från olika traditioner.  Detta bör omfatta en helhetssyn på människan som biologisk, psykologisk, social och andlig varelse, enligt Världshälsoorganisationens anvisningar.

Undergräver en etisk värdegrund
Emot denna rörelse står ”scientismen”, en inriktning företrädd av bland annat den så kallade skeptikerrörelsen. Den avfärdar som ”pseudovetenskap” allt som inte går att grunda i en materiellt observerbar verklighet. En sådan syn undergräver emellertid den värdegrund som en etiskt hållbar vetenskap bör grundas på, skriver artikelförfattarna.

Frågan är inte längre om KAM och integrativ medicin bör få spela en roll i framtida hälsosystem. Frågan är – som länderna i WHO:s världshälsoförsamling flera år i rad formulerat saken – på vilket sätt som de alternativa traditionernas positiva potential kan tas tillvara i den västerländska vården med hjälp av reglering, forskning och integration.

Media kan spela stor roll
Ett avsnitt i artikeln behandlar också massmedias potentiellt stora roll – positivt och negativt för folkhälsan. Forskning visar att medierna sällan tillhandahåller balanserad, heltäckande hälsoinformation. Mycket finns att vinna på att försöka förbättra hälsojournalistikens kvalitet.

Ett systematiskt försök i den riktningen är nätbaserade Media Doctor, som granskar och betygsätter mediekvalitet med hjälp av ett tiotal kriterier. Syftet är att vägleda vårdpersonal och lekmän i informationsdjungeln. På I C:s hemsida används samma kriterier för att bedöma svenska medieinslag om KAM i ett verktyg som kallas KritiKAM, kritisk analys av medieinslag om KAM.

David Finer  

Läs mer

Sundberg T, Hök J, Finer D, Arman M, Swartz J och Falkenberg T. Evidence-informed integrative care systems – The way forward. European Journal of Integrative Medicine. In press.

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kommentarer inaktiverade.