Integrative Care
Aktuellt

Evidens och eldsjälar bakom norsk-dansk KAM-ökning

15 januari, 2011 av David Finer

Under det senaste decenniet har acceptansen för KAM-metoder ökat inom hälso- och sjukvården i Norge och Danmark. År 2001 användes KAM-metoder på vart fjärde norskt sjukhus, idag på varannat. Evidens och eldsjälar uppgavs förklara fenomenet.

En enkätstudie av tillämpningen av KAM-metoder vid 99 norska och 126 danska sjukhus redovisas i tidskriften BMC Complementary and Alternative Medicine.

Ökad acceptans
Introduktionen av KAM-metoder i den norska hälso- och sjukvården har ökat mycket snabbt sedan 2001, då en tidigare mätning gjordes. Den ibland fientliga inställningen bland sjukhus och sjukvårdshuvudmän har förbytts i samarbete och ett erkännande av att vissa behandlingsmetoder faktiskt fungerar, skriver författarna.

Den stegrade tillämpningen av KAM inom den offentliga vården sammanfaller med att KAM-forskningscentret NAFKAM etablerades år 2000, staten gav anslag till KAM-forskning i Danmark och informationscentra etablerats i båda länderna.

Från hypnos till homeopati
Enkäten visar att ungefär hälften av Norges sjukhus (50 av 99) och en tredjedel av Danmarks sjukhus (39 av 126) erbjuder KAM-behandlingar. Akupunkturbehandling kunde fås på 40 av 50 norska sjukhus.

På 19 sjukhus erbjöds andra KAM-metoder som biofeedback, hypnos, örtmediciner, konstterapi, homeopati, gestaltterapi, aromaterapi, taiji, yoga och pilates. Nio av sjukhusen tillhandahöll mer än en metod.

I Danmark kunde patienter få akupunktur på 38 av de 39 sjukhusen som använde KAM. Ett sjukhus erbjöd också ljusterapi.

Evidens och eldsjälar
Forskarna frågade också varför sjukhusen använde KAM. Evidens eller bevisvärde uppgavs som det vanligaste skälet I Danmark, medan det på norska sjukhus oftast berodde på entusiasmen hos en eller flera eldsjälar (med undantag för akupunktur, där evidens återigen fällde utslaget).

Alla som svarade för KAM-behandlingarna (utom en individ) var legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, men hur mycket utbildning de fått i respektive KAM-metod varierade kraftigt

Författarna drar slutsaten att ett statligt stöd till KAM-forskning parad med en institutionalisering (i högre grad i Norge än i Danmark) kraftigt kan påskynda upptaget av KAM-metoder i den offentliga hälso- och sjukvården.

Källa:

Laila J Salomonsen, Lasse Skovgaard, Søren la Cour, Lisbeth Nyborg, Laila Launsø, Vinjar Fønnebø. Salomonsen et al. Use of complementary and alternative medicine at Norwegian and Danish hospitals. BMC Complementary and Alternative Medicine 2011, 11:4

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3033860/pdf/1472-6882-11-4.pdf

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kommentarer inaktiverade.