Integrative Care
Medieanalys (KritiKAM)

”Ett glas tomatjuice om dagen håller stressen borta”

18 juni, 2012 av David Finer

Källa: Tidskrift för Hälsa
Publicerat: den 3 maj 2012

Vilken är originalartikeln: Ett glas tomatjuice om dagen håller stressen borta
Värdering: Värdering 4 av 104 av 10 möjliga bollar
Vad mediainslaget säger:  Artikeln i Tidskrift för Hälsa citerar ett arbete publicerat i Nutrition Journal. Forskare vid Stockholms universitet har funnit att ett glas tomatjuice om dagen minskar den biokemiska stress som kroppen utsätts för när vi tränar. Journalisten intervjuar en av forskarna, Siamak Haghdoost och återger samma citat av denna person, som återfinns i pressmeddelandet från Stockholms Universitet. I övrigt är artikeln omskriven men bygger på pressmeddelandet utan andra källor. Artikeln beskriver studieupplägget, antal deltagare och liknande. Genom en faktaruta om det större projektet FUNCFOOD sätts arbetet in i ett större internationellt sammanhang av forskning kring functional foods och antioxidanter.
Vilken är ursprungskällan?
Harms-Ringdahl M, Jenssen D, Haghdoost S. Tomato juice intake suppressed serum concentration of 8-oxodG after extensive physical activity. Nutr J. 2012 May 2;11(1):29. [Epub ahead of print]
Vad vi anser: Kort och koncis artikel utan hänvisning till vare sig pressmeddelande, som det tycks utgå från, eller originalkällan. Det framgår heller inte hur relevant den uppvisade stressreduktionen är eller hur skadlig en motsvarande stressrespons är, vilket gör att man kan diskutera om det handlar om sjukdomsmångleri, medikalisering (disease-mongering).

Vad fick artikeln för poäng? (sammanvägd poäng av fyra bedömare för varje kriterium)

Kriterier Poäng
Behandlingens nyhetsvärde 1
Behandlingens tillgänglighet 0,75
Behandlingsalternativ 0
Sjukdomsmångleri/medikalisering 0,5
Evidens 0,5
Kvantifiering av behandlingseffekt 0,25
Skador av behandlingen 0
Behandlingens kostnader 0
Kommentar av oberoende bedömare 0,25
Beroende av pressmeddelande 0,25
Total poäng 3,5 (avrundas till 4)
Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kommentarer inaktiverade.