Integrative Care
Forskningsnytt

En god andning kan förbättra folkhälsan

5 mars, 2013 av David Finer

En god andning kan förbättra folkhälsan. Att andas rätt ligger i vår natur. Men vi kan ha tappat kontakten med den förmågan. Det framkom när Andningens dags första konferens gick av stapeln på Sophiahemmet i Stockholm, skriver sjukgymnasten Lisa Danåsen Wikström.

Sångerskan Marie Bergman inledde dagen med praktiska övningar och tonande på ett humoristiskt sätt. Vi har mycket att lära oss av barn och djur som hundar, sade hon. När de gråter eller skäller använder de hela kroppen utan att bli hesa.

Lockade fram naturlig andning
Under mitt föredrag guidade jag också i praktiska övningar för att locka fram en naturlig andning i en avspänd kropp. Egentligen behöver vi inte lära oss att andas rätt; det är något vi alla kan och som ligger i vår natur. Men vi kan ha tappat kontakten med den av olika anledningar. Spänningar och låsningar hindrar ofta den fria naturliga andningen. Vi behöver få mer kontakt med kroppen, släppa på det som hindrar och minska prestationstänkandet. Andning och avspänning hör ihop. Att vila i utandningen är en enkel övning i vardagen för att få paus och återhämtning.

Anders Olsson, andningsinstruktör och författaren till boken Medveten andning, berättade om hur vanligt det är med överandning/lättare hyperventilation, då vi andas ut för mycket koldioxid, vilket kan försämra syreupptagningsförmågan i slutändan. Han berättade hur olika andningskurvor kan se ut, och hur en naturlig andning bör vara med mjuka vågor i långsam takt.

Goda effekter av naturlig andning
Anders Olsson berättade om de många positiva effekterna av en riktig andning. Att andas genom näsan, även när man rör på sig i vardagen och tränar, är viktigt och förbättrar andningsfunktionen avsevärt. För att förbättra sömnkvaliteten och återhämtningen under natten kan man gärna prova att tejpa för munnen med kirurgtejp för att förhindra munandning. Prova dagtid först.

Håkan Wester, träningscoach och maratonlöpare, berättade om positiva förändringar han märkt i styrka, uthållighet och snabbare återhämtning av särskild andningsträning. Han har tränat i 28 dagar med näsandning, tejpad mun på natten samt en så kallad andningstränare. Det är en liten plastventil, som man har i munnen och som förlänger utandningen och saktar ned andningen. Koldioxidtoleransen ökar, och mjölksyraproduktionen minskar vid ansträngning.

Gemensamma rörelser leddes av Lena Eliasson, instruktör i Rosenrörelser, en metod som utvecklats av sjukgymnasten Marion Rosen. Enkelheten är en nyckel i rörelserna, som utförs till musik.  Det är viktigt att lära känna sina gränser. Man gör rörelser för hela kroppen för att hitta en tillåtande andning.

Andningsträning för bättre folkhälsa
Bo von Scheele, fil dr i psykologi, professor i medicinsk teknik, berättade om kroppens ”gas- och bromssystem” som påverkar hjärtats frekvens och hjärtvariabiliteten. Bland sjukdomarna räknas 70-80 procent som stressrelaterade. I det sammanhanget kan andningen fungera som en viktig hävstång/lösning för att förbättra folkhälsan. Forskning visar att andningsträning minskar högt blodtryck, och att många människor därmed tar blodtrycksmedicin i onödan.

Med hjälp av en försöksperson visade von Scheele hur snabbt en andningsförändring märks på olika parametrar som hjärtfrekvens, andningsrytm, blodtryck, så kallad biofeedback. Det vore intressant att forska vidare med biofeedback kring kosten för ungdomar med ADHD, som ett alternativ till läkemedel, menade han.

Pensionären Ulla Knape berättade om hur hon med hjälp av olika andningsövningar avhjälpt sina stressrelaterade besvär och trötthetskänsla, fått mer energi och motat den inre stressen. Lina Lanestrand, andnings- och mindfulnessinstruktör, guidade mötesdeltagarna genom övningen andningsankaret.

Överandning bov bakom ospecifika besvär
Överläkare Johannes Lindh, lung–allergi-sektionen, medicinska kliniken, lasarettet i Falun och författare till boken “Medicinskt svårförklarliga symtom” argumenterade för att ospecifika besvär (som återfinns bland diagnoserna fibromyalgi, amalgamförgiftning, elöverkänslighet och kroniskt trötthetssyndrom) har likheter som gör att de tillsammans skulle kunna kallas för ett funktionellt syndrom.

Bakom dessa ospecifika besvär ser han överandningen som en stor bov, vilken orsakas av brist på vila och återhämtning samt för hög belastning och krav. Lindh har erfarenhet av att sådana patienter blivit hjälpta – med minskad andfåddhet vid promenader exempelvis –  av några månaders andningsträning, inklusive att andas i en liten papperspåse 3 min 3 ggr/dag för att återställa koldioxidnivåerna (observera att påsen ska hållas ca 10 cm framför munnen).

Även mindfulness, avspänning och träning i gränssättning är viktiga i behandlingen. Man får räkna med lång tids träning för patienter med dessa långvariga besvär.

Fick hjälp mot sin astma
Dagen avslutades med att Lottie Stjernqvist, mamma och hennes 10-årige son berättade deras astma förbättrats genom näsandning och förlängd utandning med hjälp av en andningsventil, och de kunnat sluta med en stor del av sin astmamedicin. Sonen andades nästan alltid med munnen innan och han fick stor hjälp av att tejpa munnen på natten.

Konferensen Andningens Dag återkommer med nytt innehåll söndagen den 2 februari 2014. Konferensen instiftades av Tidningen Hälsa 2012 och genomfördes i samverkan mellan Riksförbundet Hälsofrämjandet, Sorena AB, Föreningen för Integrativ medicin och Läkarföreningen för Integrativ Medicin. Det fanns även en del utställare på plats. Moderator var Annika Dopping.

Några andningsövningar, utförligare referat och framöver filmklipp kommer att finnas på Hälsofrämjandets hemsida www.halsoframjandet.se

Lisa Danåsen Wikström, sjukgymnast, aktiv i Föreningen för Integrativ Medicin och Hälsofrämjandet

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kommentarer inaktiverade.