Integrative Care
Forskningsnytt

Meditation eller träning mot övre luftvägsinfektioner

31 augusti, 2012 av David Finer

Två månaders daglig meditation eller fysisk träning minskade övre luftvägsinfektioner (ÖLI). Meditation minskade antalet ÖLI-relaterade sjukdagar med 76 procent och träning med 48 procent. Det visade en tvåmånaders amerikansk studie av 154 personer.

Studien från University of Wisconsin-Madison finansierades av amerikanska myndigheten för alternativmedicin NCCAM och publiceras i Annals of Family Medicine.

Alla förändringarna som observerade var inte statistiskt signifikanta men väl kliniskt relevanta, skriver författarna.

Vanligt med ÖLI
Virusbetingade övre luftvägsinfektioner som influensa är mycket  vanliga och kostar samhället stora belopp i förlorade skol- och arbetsdagar. Tidigare forskning har antytt att den som förbättrar sitt allmänna fysiska och psykiska välbefinnande också får ett bättre skydd.

I studien indelades 154 personer, 50 år eller äldre, slumpmässigt in i en av tre grupper – en mindfulness meditationsgrupp, en träningsgrupp och en kontrollgrupp som sattes på väntelista.

Meditationsgruppen fick utbildning i mindfulness-baserad stressminskning. Träningsgruppen fick motionera i grupp på medelintensiv nivå  med hjälp av träningscyklar, gåband och annan utrustning samt gick snabba promenader som hemläxa. Båda interventionerna eller insatserna utfördes som 2,5 timme gruppövningar samt 45 daglig träning hemma, totalt varade studien i åtta veckor.

Infektionernas allvarlighetsgrad skattades både av patienterna själva och genom kliniska analyser. De fick också svara på psykosociala enkätfrågor och rapportera sin kontakt med vården samt eventuell sjukfrånvaro från skola eller arbetsplatsen.

Minskning av infektioner
Forskarna noterade betydande minskning i övre luftvägsinfektionerna hos dem i motionsgruppen och än större förbättringar hos deltagarna i meditationsgruppen. Alla förbättringar var inte statistiskt signifikanta, men de flesta var kliniskt signifikanta.

Jämfört med kontrollgruppen hade motionsgruppen 48 procent färre ÖLI-relaterade sjukdagar och meditationsgruppen 76-procent färre. Forskarna noterar att resultaten är särskilt anmärkningsvärda med tanke på att hittills inga åtgärder förutom handtvätt visat sig vara effektiva mot ÖLI-spridning. De skriver också att ytterligare forskning behövs för att eventuellt bekräfta sambanden som funnits i studien.

David Finer

Källa
Barrett B, Hayney MS, Muller D, et al. Meditation or exercise for preventing acute respiratory infection: a randomized controlled trial. Annals of Family Medicine. 2012;10:337-346.


Kommentarer inaktiverade.