Integrative Care
Forskningsnytt

Brister i rapportering av KAM-biverkningar

16 januari, 2012 av Johanna Hök

Är KAM-behandlingar verkligen så säkra som användarna ofta säger? En studie av kliniska KAM-prövningar visade att säkerhetsrapporteringen var otillfredsställande i omkring hälften av fallen.

I en aktuell studie publicerad i tidskriften BMC Complementary and Alternative Medicine har kanadensiska och amerikanska forskare studerat biverkningsrapporteringen i kliniska studier om KAM.

Forskarna analyserade 205 publicerade kliniska studier om 12 olika behandlingsmetoder: akupunktur, massage, kiropraktik och nio av de vanligaste växtpreparaten.

Relativt god profil men…

Det faktum att många KAM-metoder har använts av en stor del av befolkning samt förskrivits av ett stort antal professionella hälso- och sjukvårdsvårdgivare under lång tid talar för att säkerhetsprofilen är relativt god.

Genom inkomna fallrapporter till myndigheter världen över vet vi dock idag att dessa behandlingsmetoder kan ge biverkningar av både lindrig och allvarligare karaktär. Ett sätt att med hjälp av vetenskapliga metoder avgöra säkerheten för både konventionella behandlingsmetoder och KAM är att uppmärksamma biverkningar i kliniska studier.

…prioritera säkerheten
Resultaten visar att drygt 50 procent av de granskade kliniska studierna om KAM inte redovisade biverkningar på ett tillfredställande vis. I många granskade forskningsartiklar redovisade inga biverkningar överhuvudtaget, eller så var redovisningen otillräcklig. Forskarnas slutsats är att säkerheten av KAM är ett område som behöver prioriteras i framtida kliniska studier.

Så rapporterar du
Läkemedelsverket tar emot rapporter om misstänkta biverkningar av växtbaserade läkemedel och naturläkemedel. För mer information samt rapportering av biverkningar, se

http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Halso—sjukvard/Rapportera-biverkningar/

Källa
Turner LA, Singh K, Garritty C, Tsertsvadze A, Manheimer E, Wieland LS, Galipeau J, Moher D. An evaluation of the completeness of safety reporting in reports of complementary and alternative medicine trials. BMC Complementary and Alternative Medicine: 2011 (11); 67.

http://www.biomedcentral.com/1472-6882/11/67

 


Kommentarer inaktiverade.