Integrative Care
Medieanalys (KritiKAM)

”Boosta ditt minne mot kognitiv svikt”

1 november, 2012 av David Finer

Källa: Tidskrift för hälsa
Publicerat: 
den 19 jul 2012

Vilken är originalartikeln:
http://www.halsa.se/Kategori/Naturlig-halsa/Kognitiv-svikt–boosta-ditt-minne/
Värdering: 8 av 8 bollar (inte 10 bollar pga att två kriterier bedömdes som inte tillämpliga)

Vad mediainslaget säger:  Artikeln av tidskriftens medicinska reporter Eva Olsson beskriver kognitiv svikt  (en ny diagnos på sämre minne som både kan lindras och förebyggas, som EO förklarar) och intervjuar Johan Lökk, institutionen för neurobiologi, Karolinska Institutet. Han får kommentera en ny studie av en forskargrupp inom demensområdet i Oxford, som visade att sjukdomen bromsades hos 
271 personer med kognitiv svikt som fick B-vitaminer eller placebo under två år. Artikeln innehåller också en faktaruta om tre olika slag minnesstörningar och hur man kan hjälpa hjärnan.

Vilken är ursprungskällan? http://onlinelibrary.wiley.com/store/10.1002/gps.2758/asset/gps2758.pdf?v=1&t=h6hnebra&s=e55237dea8b253fcb3747fceb2b18bece1e67035

Vad vi anser: Mycket informativ, välskriven och balanserad artikel. Författaren gör ett bra arbete med att presentera den nya diagnosen kognitiv svikt gentemot andra liknande diagnoser. Ärendet är angeläget, då det handlar om en åkomma som säkert kommer att bli mycket vanligare. Det rör sig om behandling av ett förstadium till demens, tekniskt sett alltså eventuellt sjukdomsmångleri. Men samtidigt kan studien visa sig vara en av de första som påvisade ett legitimt behandlingsbehov för detta förstadium. Kompletteringen med tips om egenvård är värdefull. Tillgängligheten kan liksom för livsmedel förutsätts vara så känd att den inte behöver omnämnas, eftersom B-vitamin finns i hälsokostaffärer. Enda minuset för att det saknas en diskussion om behandlingens ev. skadeverkningar eller risker.

Vad fick artikeln för poäng? (fyra bedömares sammanvägda poäng)

Kriterier  
Behandlingens nyhetsvärde 1
Behandlingens tillgänglighet NA
Behandlingsalternativ 1
Sjukdomsmångleri/medikalisering 1
Evidens 1
Kvantifiering av behandlingseffekt 1
Skador av behandlingen 0,5
Behandlingens kostnader NA
Kommentar av oberoende bedömare 1
Beroende av pressmeddelande 1
Total poäng 7,5 (avrundas till 8)

 


Kommentarer inaktiverade.