Integrative Care

Bakgrund

Över 100 miljoner EU-medborgare använder komplementär- och alternativmedicin, KAM. KAM-forskning stöds numera av EU och andra stora forskningsfinansiärer. De vill dels bättre förstå orsakerna till den utbredda användningen, dels undersöka hur vissa KAM-metoder skulle kunna integreras i hälso- och sjukvården. Denna s.k. integrativa vård har införts på flera platser, och mer forskning behövs nu för att kunna utvärdera satsningarna på ett gediget vetenskapligt sätt. Företrädesvis har forskare använt samma utvärderingsmetoder som för läkemedel trots att de flesta integrativa vårdprojekt är komplexa. De innehåller ofta delar som kan ge både specifika och ospecifika effekter. Allt från farmakologiskt aktiva substanser till faktorer som bemötande, beröring, empati, rörelse, färg, form och arkitektur som tillsammans bidrar till patientens och vårdgivarens upplevelser av effekten. Vid mer pragmatisk utvärdering av komplexa interventioner som integrativ vård spelar studier av kostnadseffektivitet, totaleffekter och omvårdnadsrelaterade effekter också en viktig roll. Randomiserade pragmatiska kliniska prövningar och studier som jämför effekter av olika komplexa vårdinsatser (ex vis Comparative Effectiveness Research) är ett förfarande som de flesta stora utvärderingsmyndigheter i världen idag ställer sig bakom.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *