Integrative Care
Medieanalys (KritiKAM)

”Ät citrusfrukter och skydda dig mot stroke”

5 april, 2012 av David Finer

Källa: Expressen
Publicerat: den 25 februari 2012
Originalartikeln: http://www.expressen.se/halsa/at-citrusfrukter-och-skydda-dig-mot-stroke/

Värdering: Värdering 4 av 10  3,5 av 10 möjliga (avrundas till 4 torusbollar).

Vad mediainslaget säger: Enligt tidningen Daily Mails nätupplaga har en amerikansk studie, gjord på tusentals kvinnor, visat att de som åt höga mängder av flavonoider löpte 19 gånger mindre risk att drabbas av stroke än kvinnor som åt mindre mängder av den.

Vilken är ursprungskällan:  Aedín Cassidy, PhD; Eric B. Rimm, ScD; Éilis J. O’Reilly, ScD; Giancarlo Logroscino, MD, PhD; Colin Kay, PhD; Stephanie E. Chiuve, ScD; Kathryn M. Rexrode, MD. Dietary Flavonoids and Risk of Stroke in Women. Stroke Published online before print February 23, 2012, doi: 10.1161/ STROKEAHA.111.637835

Länk till abstract (sammanfattning): http://stroke.ahajournals.org/content/early/2012/02/23/STROKEAHA.111.637835.abstract

Vad vi anser:  Artikeln på Expressens nätsida är kortfattad (111 ord, 673 tecken). Det är svårt att uppfylla Media Doctor/KritiKAM-kriterierna på ett så litet utrymme. Men då riskerar man också att utelämna för konsumenten viktig information. Även om den vore korrekt, vilket inte är fallet.

Centrala aspekter (behandlingsalternativ, skador, kostnader) utelämnas helt, och den evidens som presenteras är felaktig. Uppgiften om en ”19 gånger mindre risk” tycks vara en förvanskning av studieresultatet, som visade en 19-procentig skillnad att drabbas av en blodproppsrelaterad stroke mellan de kvinnor som i sin kost åt mest flavanoider och de som åt minst under en 14-årig uppföljningsperiod, vilket är något helt annat.

Amerikanska medier hade också svårigheter med att förmedla samma nyhet. Det visar analysen på HealthNewsReview, (den amerikanska motsvarigheten till Media Doctor, förebilden för vår KritiKAM-tjänst). Rapporteringen kallas för ”veckans felkommunikation”.

http://www.healthnewsreview.org/2012/02/observational-study-miscommunication-of-the-week-citrus-stroke/

Framförallt går det inte att dra de slutsatser som vissa medier gjort från en observationsstudie, vilket det handlar om här.  För sådana epidemiologiska studier går det bara att konstatera en association, inte ett orsak-verkanförhållande, detta beroende på de många andra tänkbara komplicerande –confounding- faktorer som är förhanden. Se: http://www.healthnewsreview.org/toolkit/tips-for-understanding-studies/does-the-language-fit-the-evidence-association-versus-causation/

Vad fick artikeln för poäng? Resultatet av fyra bedömares – för varje kriterium – sammanvägda skattning blev:

Kriterier  
Behandlingens nyhetsvärde 1
Behandlingens tillgänglighet 0,5
Behandlingsalternativ 0
Sjukdomsmångleri/medikalisering 0,5
Evidens 0
Kvantifiering av behandlingseffekt 1
Skador av behandlingen 0
Behandlingens kostnader 0
Kommentar av oberoende bedömare 0,25
Beroende av pressmeddelande 0,25
Total poäng 3,5 (avrundas till 4 bollar)

David Finer

Etiketter: , , , , , , , , , , , , ,

Kommentarer inaktiverade.