Integrative Care
Medieanalys (KritiKAM)

”Senap på broccoli ger cancerskydd”

3 november, 2011 av David Finer

Källa: SVT Vetenskap
Publicerat: den 14 september 2011

Värdering: Värdering 4 av 10
4 av 10 möjliga.

Vad mediainslaget sägerPå SVT Vetenskaps hemsida presenteras en studie från British Journal of Nutrition. SVT-artikeln citerar ursprungsartikelns huvudförfattare Elizabeth Jeffery, professor i näringslära vid universitetet i Illinois. Vid en jämförelse med ett pressmeddelande från The Nutrition Society framgår en hög överensstämmelse; journalisten kan ha använt stora delar av pressmeddelandet.

Artikeln bygger på en teststudie på fyra försökspersoner som utöver broccoli ätit kryddor i form av broccoligroddar, senap, pepparrot eller wasabe, som innehåller enzymet myrosinas, vilket ökar livsmedlens cancerförebyggande egenskaper.

Myrosinas är ett enzym som är nödvändigt för bildningen av sulforaphane, som är en cancerförebyggande komponent som finns i korsblommiga grönsaker såsom broccoli. I studien mätte man blodvärden och urin hos fyra testpersoner som ätit endast broccoli, eller broccoli i kombination med någon av kryddorna. Kombinationen gör att maten tas upp i övre delen av matsmältningssystemet, där ämnena gör mest nytta, anger artikelförfattaren.

Proverna visade att de bioaktiva föreningarna som kan skydda mot cancer var mycket högre i de fall där livsmedlen konsumerats tillsammans. Författarna medger att testpersonerna är få men försvarar sig med att detta är fallet med studier av biotillgänglighet hos sulforaphane. I artikeln finns också en faktaruta.

Vad vi anser: Artikeln bygger i hög grad på ett pressmeddelande, vilket betyder att journalisten inte förhållit sig särskilt oberoende till materialet. Det rör sig inte heller om kliniska samband utan indirekta antaganden om möjliga effekter på cancer, dessutom på grundval av endast fyra testpersoner. Trots detta ger rubriken och artikeltexten ett intryck av att det är fastställt att senap och andra kryddor kan skydda mot cancer. Dessa synpunkter drar ned helhetsintrycket.

Vad fick artikeln för poäng?

Kriterier
Behandlingens nyhetsvärde Tillfredsställande
Behandlingens tillgänglighet Tillfredsställande
Behandlingsalternativ Otillfredsställande
Sjukdomsmångleri/medikalisering Tillfredsställande
Evidens Tillfredsställande
Kvantifiering av behandlingseffekt Otillfredsställande
Skador av behandlingen Otillfredsställande
Behandlingens kostnader Otillfredsställande
Kommentar av oberoende bedömare Otillfredsställande
Beroende av pressmeddelande Otillfredsställande
Total poäng
4/10

Originalartikeln finns att läsa här

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Kommentarer inaktiverade.