Integrative Care
Medieanalys (KritiKAM)

”Magneter – hälsa eller humbug?”

9 oktober, 2011 av David Finer

Källa: Tidskrift för Hälsa
Publicerat: den 15 september 2011

Värdering: Värdering 9 av 10  9 av 10 möjliga, beräknat på medeltalet av de fyra granskarnas omdömen för varje granskningskriterium.

Vad mediainslaget säger: På Tidskrift för Hälsas hemsida och i papperstidningen presenteras  magneter och magnetterapi.I artikeln intervjuas en apotekare som representerar ett företag som säljer magneter samt två läkare, Bertil Dahlgren och Bo Dettner.  I artikeln finns också en faktaruta med.

Vad vi anser:  Artikeln ger en översiktlig men tillfredsställande överblick av ämnet. Den förhåller sig förtjänstfullt neutral till effekterna av magnetterapi mot bakgrund av den citerade bristen på rigorösa studier som skulle göra det möjligt att skilja eventuella effekter från placebo. Å andra sidan får också en röst komma till tals som avvisar att magneter skulle vara bluff. Anmärkningen i betygsättningen gäller frånvaron av diskuterade behandlingsalternativ.

Det positiva helhetsintrycket grumlas något av att tidningen valt att placera två annonser för magneter  i direkt anslutning till artikeln.Detta påverkar dock inte betygsättningen. Annonserna är tydligt märkta, men samordningen av redaktionell text och annonser kan försvåra för läsaren att skilja mellan oberoende och kommersiell information. Det är en central princip i de s k spelreglerna för press, radio och tv, som mediernas samarbetspartner kommit överens om, där det bl a heter: ”Se till att ingen sammanblandning kan ske av redaktionellt material och reklambudskap.”

Vad fick artikeln för poäng?

Kriterier Ranking
Behandlingens nyhetsvärde Tillfredsställande
Behandlingens tillgänglighet Tillfredsställande
Behandlingsalternativ Otillfredsställande
Sjukdomsmångleri/medikalisering Tillfredsställande
Evidens Tillfredsställande
Kvantifiering av behandlingseffekt Tillfredsställande
Skador av behandlingen Tillfredsställande
Behandlingens kostnader Tillfredsställande
Kommentar av oberoende bedömare Tillfredsställande
Beroende av pressmeddelande Tillfredsställande
Total poäng
9/10

Originalartikeln finns att läsa här

 

Etiketter: , , , , , , , , , , , , ,

Kommentarer inaktiverade.