Integrative Care
Aktuellt

ECIM: Personcentrerad medicin mer än genetik

28 september, 2012 av David Finer

Personcentrerad medicin är mer än att anpassa läkemedelsbehandling efter genetiska markörer, även om detta är nog så viktigt. Det handlar också om valfrihet i vården. Det framkom vid femte europeiska konferensen om integrativ medicin i Florens 21-24 september 

I Toscanaregionen i nordvästra Italien kan befolkningen själv blanda konventionell och komplementär medicin. Valet av Florens som värdstad för ECIM 2012 var därför ingen slump, sade dr M Silvestri från regionala hälsomyndigheten vid invigningen den 21 september.

Kvarvarande spänningar
Icke-konventionell medicin har förstås inte haft samma framgångar överallt. Andra inledningstalare hänvisade till fortsatta spänningar mellan synsätt i skilda länder och samhällen. Patienterna tvingas oftast ta ställning till sådana konflikter på egen hand.

Vid tredagarskonferensen, som lockade omkring 700 forskare, läkare, alternativbehandlare, apotekare, beslutsfattare från 30 länder, presenterades omkring 500 forskningsbidrag i form av föredrag och posters (affischer). Det var första gången som den europeiska konferensen ECIM hölls utanför Tyskland.

I C var företrädd genom föredrag, posters och andra former av vetenskapliga bidrag.

Kongresstemat var “Heltäckande vård i framtiden. Att främja hälsa och utveckla integrerade och hållbara behandlingar av akuta och kroniska sjukdomar.”

P som i personlig
Gian Franco Gensini, rektorn för medicinska fakulteten, Florensuniversitet presenterade fyra ord på p som riktlinjer, som går igen i FP7, EU:s sjunde ramprogram för utveckling inom forskning och teknik.

4P-konceptet är inlånat från marknadsföringsvärlden, där det står för produkt, pris, plats och påverkan. Professor Gensini förklarade tillämpningen av 4P-modellen inom hälso- och sjukvård som ett förnyat intresse för det narrativa (berättande) elementet i medicinen och person-centrererade behandlingar som nyckelaspekter inom integrativ vård. “Personalized medicine” tolkas annars ofta som att läkare som förskriver läkemedel ska ta hänsyn till genetiskt bestämd läkemedelsomsättning.

Professor Gensini betonade vidare betydelsen av att våra vårdsystem vänjer sig vid ständiga förändringar. Vi måste flytta fokus från sjukdomar till individer, från monoprofessionella till multiprofessionella kulturklimat och från klassificerande angreppssätt till problem- och processbaserade ansatser.

Ämnen på kongressen
Centrala ämnen i kongressprogrammet var komplementära metoders och mediciners effektivitet, hur de integreras eller kan integreras med konventionell medicin samt framtida utvecklingsstrender för integrativ medicin.

Kliniska ämnen under dessa huvudrubriker omfattade integrativ onkologi (cancer), akut och kronisk smärta, psykiska störningar, atopiska och allergiska sjukdomar, genusmedicin och barnsjukdomar.

Andra intressanta ämnen är hur komplementärmedicinen kan integreras i europeiska hälsovårdssystem samt regleringen av naturläkemedel och homeopatiska läkemedel inom Europa.

För första gången inkluderas det spännande transdisciplinära området psykoneuroimmunologi liksom integrativ veterinärmedicin och tekniker inom så kallad wellness.

Humanistiskt ideal
Ett av målen bakom ECIM 2012 är att skapa ett nätverk av forskare och läkare. Nätverket kan vara grunden för att utveckla framtida riktlinjer inom klinisk praktik och forskning, något som organisatörerna medger är ett ambitiöst projekt, givet de pågående meningsskiljaktigheterna inom komplementärmedicinen och kommunikationssvårigheterna med skolmedicinen.

Även om dessa skillnader minskar för varje dag, är de långtifrån utraderade. “Ändå är vi övertygade om att vi måste dagligen eftersträva att förverkliga ett humaniskt medicinskt ideal”,  skriver organisatörerna i en programförklaring.

David Finer & Johanna Hök


Kommentarer inaktiverade.