Integrative Care
Aktuellt

Konsumenter drabbas när KAM faller mellan stolarna

1 september, 2013 av David Finer

– Alternativmedicinen faller mellan myndigheternas stolar, och konsumenterna drabbas. Därför behövs skeptiker- och konsumentorganisationer, sade professor Dan Larhammar i ett föredrag inför den europeiska skeptikerkongressen. 

Kvällen innan den 15:e europeiska skeptikerkongressen drar igång i Stockholm talar Larhammar om ”nytt och trendigt i alternativmedicinen.” Platsen är ABF-husets Palmesal, som rymmer omkring 80 personer och är fullsatt.

Dan Larhammar har länge varit tongivande inom den svenska skeptikerrörelsen. Han har en apoteksexamen och är professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala universitet. Han har också varit ordförande för föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF), som organiserade den 15:e europeiska skeptikerkongressen i Stockholm i dagarna.

Ett axplock skräckexempel
Som titeln antyder, innehåller föredraget ett axplock av några alternativa metoder. Några skräckexempel med tveksam effektivitet och dito marknadsföring, som Larhammar vill varna för. Det är vällovligt. Men den som till äventyrs kommer för att få en balanserad och heltäckande överblick över ett mångfacetterat område måste bli besviken.

I avsaknad av en som man menar tillfredsställande och konsekvent myndighetskontroll ser Larhammar och VoF som sin roll att varna och värna allmänheten. Exempelvis för homeopatika.

Enligt EU:s regler – som Sverige följer – räknas homeopatika som läkemedel och ska registreras hos Läkemedelsverket, som dock inte bedömer eventuella effekter, något som Larhammar ogillar.

–       Det är anmärkningsvärt att våra myndigheter  tillåter att tillverkare av homeopatiska preparat får ljuga på förpackningarna. Det är falsk varudeklaration, att det får stå att det innehåller växten slåttergubbe på förpackningen exempelvis, trots att man spätt bort alla molekyler, säger han.

Myndigheter sviker konsumenten
Larhammar tycker att myndigheterna sviker konsumenterna.

– Komplementär- och alternativmedicin faller mellan stolarna på Livsmedelsverket, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Polisen med flera. Exempelvis har Konsumentverket bara två personer som ägnar sig åt att bevaka dessa produkter. Det räcker inte.  Konsumenter är oskyddade inom den här gråzonen. Därför behövs skeptiker- och konsumentorganisationer.

Det översiktliga perspektivet täcker Larhammar raskt in genom att helt enkelt hänvisa till boken Trick or Treatment (på svenska Salvekvick eller kvacksalveri – Alternativmedicinen under luppen). Boken utkom 2008 med professor Edzard Ernst och vetenskapsjournalisten Simon Singh som författare. För det KAM-kritiska förordet stod professor Martin Ingvar och docent Mats Lekander vid Osher Centrum för Integrativ Medicin , Karolinska Institutet. När boken kom marknadsfördes den av förlaget som det ”definitiva” verket på området, och Larhammar tycks hålla med.

–       Det här är min favoritbok att ge bort i present, berättar han.

Liksom Ernst dömer Larhammar i stort sett ut hela KAM-fältet. Det saknas evidens för de flesta KAM-metoder, säger han med hänvisning till Ernsts  ”noggranna granskning”.

– De flesta, välgjorda, studier kommer fram till att det inte är någon skillnad mot placebo, säger Larhammar.

Skämt om prins Charles
Boken tillägnades den brittiske prinsen Charles, som uttalat sig positivt om olika former av alternativmedicin. Larhammar berättar med gillande följande skämt (som bara fungerar på engelska).

”What do Prince Charles and homeopathy in common? Neither of them work, and both are supported by crackpots. ” (ungefär: Vad har prins Charles gemensamt med homeopati? Ingen av dem fungerar – ”arbetar”- och både stöds av tokskallar.)

Ernst innehade den första professorstjänsten i sitt slag i alternativmedicin vid University of Exeter, Storbritannien men tvingades enligt uppgift bort från tjänsten av prinsen, som ogillade hans negativa inställning till alternativmedicinen. Historieskrivningen finner stöd på flera håll, exempelvis i en intervju med Ernst i tidningen Guardian.

Skeptikernas charmoffensiv
Flera så kallade lustigheter blir det under kvällen. Kan de vara ett led i skeptikernas nya skämtsamma charmstrategi?  Som vi berättat i en tidigare artikel från kongressen vill VoF-aren, organisatören PJ Råsmark ändra den allmänna bilden av skeptiker som enbart allvarliga, tråkiga och kritiska. Man vill också framstå som utbildare och underhållare, exempelvis genom att bjuda in trollerikonstnärer för att illustrera illusionens makt.

Kanske kan andra jippobetonade utspel också ses som försök att lätta upp bilden av skeptikerna. Som astronauten Christer Fuglesang och medarbetares kollektiva ”självmordsförsök” med hjälp av en ”överdos” homeopatiska läkemedel på Almedalsveckan 2011. Smaklöst eller kul? Välj själva. Idén var i alla fall att (genom att deltagarna överlevde) visa att de homeopatiska medlen var verkningslösa.

Förvillare meddelas telepatiskt
När Larhammar  ska berätta om föreningens verksamhet nämner han ”utmärkelserna” årets folkbildare respektive förvillare, som föreningen delar ut. Utnämningarna av förvillare har från olika håll beskrivits som mobbning och förföljelse av oliktänkande. Men Larhammar säger:

–       Vi ser oss nödsakade att utse dessa. Tyvärr behövs det för att uppmärksamma bluffmakare.

Sedan kommer poängen i historien.

–       De får inte ens reda på det via telefon utan vi meddelar via telepati. Det har faktiskt fungerat varje år.

Tomtar och troll går igen
Men än är det inte slut på det roliga.

År 2008 tilldelade VoF Expressens medicinreporter Anna Bäsen utmärkelsen årets folkbildare för sina artiklar om alternativmedicinens avarter. Här arbetar hon för övrigt i en Expressentradition, som på medicinområdet startades av tidningens – och Sveriges – förste medicinreporter Bernt Bernholm 1949. Det ska dock noteras att Expressen under vissa perioder också varit överdrivet okritisk gentemot alternativmedicinen, svängningar som till viss del sammanhänger med individuella medicinjournalisters sym- och antipatier.

Larhammar citerar med gillande Bäséns karaktäristik av alternativmedicinens utövare och entrepenörer som antingen ”tomtar” eller ”troll”, se exempelvis intervjun med henne i tidskriften Resumé från mars i år.

Tomtarna är välmenande behandlare som emellertid bedrar sig själva och sina patienter, medan trollen är medvetna bluffmakare som bara är ute efter att tjäna pengar. Indelningen är förrädiskt tilltalande genom den för medielogiken typiska polariseringen i två kategorier och dessutom bruket av det retoriska knepet alliteration (tomtar och troll), men därmed behöver den ju inte vara helt sann. Åtminstone bör vi förstå att andra kvaliteter – exempelvis etik, kunnighet, professionalism, ansvarsmedvetenhet för behandlarnas del respektive exempelvis effektivitet och lämplighet för behandlingsmetodernas del – därmed helt utdefinierats ur diskursen om det alternativmedicinska fältet.

Larhammar citerar omdömen om homeopati som ”medicinens luftgitarr” och ett ”nytt kvacksalveri” och berömmer barnläkaren Mats Reimer, bloggare i Dagens Medicin, som ofta skriver kritiskt om alternativmedicin, och som sitter i publiken.

–       Välgjorda studier visar att homeopati inte fungerar bättre än placebo. Om någon kunde visa att homeopati fungerade, så skulle det vara så revolutionerande, att det skulle vända uppochner på allt som vi vet om hur saker och ting fungerar i universum. Den personen skulle kunna göra anspråk på flera Nobelpris,  i medicin, kemi, fysik, ekonomi och fred.

Varnar för metoder
Under sin föreläsning varnar Larhammar för bland annat följande medel och metoder:

–       hCG, ett homeopatiskt medel

–       Sea-Band, ett akupressurband mot åksjuka

–       spikmattor, som sägs vara bra mot en rad sjukdomsbesvär

–       PureCleanse, fotbadet Bio Detox Spa och andra produkter som påstås rensa ut gifter ur kroppen

–       apparater för bioresonanserapi mot en rad åkommor, bland annat allergier

–       CD-skivor med ljudlös så kallad ”silent healing”

–       bionic bands, som påstås ha olika positiva egenskaper, bland annat mot smärta och som skydd mot strålning och elektriska fält

–       högdosantibiotika mot så kallad kronisk borreliainfektion.

Slutligen citerar Larhammar ett gammalt latinskt citat, Quod gratis asseritur, gratis negatur, mer känt som Hitchens rakkniv efter den 2011 bortgångne brittisk-amerikanske journalisten Christopher Hitchens: ”What can be asserted without evidence, can be dismissed without evidence” (vad som kan påstås utan bevis, kan avfärdas utan bevis).

–       Det är alltså inte vi forskare som ska springa bena av oss för att motbevisa falska påståenden, utan bevisbördan ligger hos dem som för fram påståendena, avslutade professor Dan Larhammar.

David Finer

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ett svar till “Konsumenter drabbas när KAM faller mellan stolarna”

  1. […] påpekar ensidigt nackdelarna med de komplementära och alternativa metoderna. Läs gärna våra reportage från […]