Integrative Care
Forskningsnytt

Kluven KAM-bild på israelisk webb

9 mars, 2012 av David Finer

Myndigheter risar, primärvården rosar. En kluven KAM-bild på israeliska hemsidor enligt en studie. Gemensamt är dock bristen på information om effektivitet, säkerhet, risker och etik.

I Israel finansieras KAM-kliniker via hälsoförsäkringen, och många sjukhus erbjuder KAM-behandlingar. Över 90 procent av befolkningen vill se en integration av KAM i primärvården enligt en studie från 2009. Här som på andra håll har nätet medfört en större medicinsk mångfald

Vaktar grinden
Men sociologen Yael Keshet, Western Galilee Academic College, Israel visar att nätet också blivit en arena för motstridiga bilder av KAM. Hon har studerat informationen om KAM-behandlingar på officiella och inofficiella hemsidor. De förra representeras av hälsodepartementet respektive läkarnas yrkessammanslutning, de senare av sjukhus och organisationer, som förmedlar primärvård.

Keshet bygger på teorier om “gatekeeping”. Vilka vaktar ”grindarna” till offentligheten, och vilken information får passera? Hur informativa är hemsidorna, och vilken bild ger de av integrationen mellan KAM och skolmedicin?

Tudelad bild
Keshet fann en tudelad bild av KAM-området. Hälsodepartementet och läkarsällskapet betonar behovet av övervakning och forskning, medan sjukhus och primärvårdsorganisationer målar upp en rosigare bild.

Hälsoministeriet nämner bara fyra KAM-metoder utan att ange vad de kan vara bra för. Primärvårdsorganisationerna beskriver 32 olika metoder, och läkarsällskapet nämner 158 olika metoder men ger ingen djupare bakgrundsinformation.

Ingen balans
Liksom alla medicinska terapier har KAM-behandlingar både för- och nackdelar. Men nästan all information på hemsidorna är obalanserad. Primärvårdsorganisationerna nämner nästan bara fördelar, medan de officiella hemsidorna med ett undantag enbart fokuserar på risker, faror och spekulation.

Den som söker på kliniska prövningar (undersökningar på människa) av KAM-metoder på databasen MEDLINE/PubMed hittar over 11 000 artiklar. Enbart den respekterade organisationen för vetenskapliga översikter Cochrane Collaboration hade fram till den 7 augusti publicerat 463 systematiska översikter med evidens (bevis) om effektivitet och säkerhet.

Inget av denna information återfinns på de officiella hemsidorna, och knappt de inofficiella heller. Keshet sammanfattar att Israels hemsidor misslyckas att informera sina medborgare om KAM.

Källor

Keshet Y. Network gatekeeping: Complementary medicine information on the websites of medical institutions . Health (London) published online 3 May 2011 DOI: 10.1177/1363459311403950
http://hea.sagepub.com/content/early/2011/04/20/1363459311403950

Keshet Y. Complementary Medicine and the Reenchantment of the World (Resling, 2010).

Etiketter: , , , , , , , , ,

Kommentarer inaktiverade.