Integrative Care
Forskningsnytt

Läkare som kan KAM sparar kronor och år

17 januari, 2012 av Johanna Hök

Patienter med KAM-kompetenta läkare lever längre och medför lägre sjukvårdskostnader än patienter vars läkare saknar sådan utbildning. Det visar en holländsk studie.

Studien omfattar 150 000 försäkringstagare och 1 336 läkare anknutna till ett av Nederländernas största försäkringsbolag.

Lägre kostnader med KAM
Patienterna med läkare som hade utbildning inom antroposofisk medicin, akupunktur eller homeopati uppvisade i genomsnitt sju procents lägre sjukvårdskostnader, jämfört med patienter som hade andra läkare.

Skillnaden var motsvarande omkring 1800 kronor per patient och år. I vissa fall var kostnadsskillnaden ända upp till 30 procent. Framförallt var kostnaderna för sjukhusvård och läkemedelsanvändning lägre för patienter med KAM-kunniga läkare.

Störst skillnad bland äldre
Skillnaderna varierade mellan åldersgrupper och KAM-vårdform. Störst skillnad noterades för patienter över 75 år, vars läkare var utbildade i antroposofisk medicin. Där var kostnaderna motsvarande omkring 11 000 kronor lägre per patient och år.

Ändå har KAM-patienter enligt tidigare studier visat sig ha allvarligare och mer kroniska sjukdomar jämfört med andra patienter. Studien visade i de olika åldersgrupperna också en något lägre dödlighet bland patienter till KAM-utbildade läkare.

Tänkbara förklaringar
Studien tog hänsyn till patienternas bostadsområde som socioekonomisk faktor. Forskarna bakom studien menar att möjliga orsaker till resultaten kan vara:

• att KAM-vårdformer har starkare fokus på preventiv behandling, och att man i högre grad använder patientens egen förmåga att medverka i sitt tillfrisknande
att kunskaper inom KAM leder till mindre överbehandling i form av läkemedel, tester och sjukhusvård.

En möjlig invändning till studien är att KAM-patienterna skulle kunna vara underbehandlade, och att det skulle förklara de lägre kostnaderna. Men forskarna menar att det knappast är troligt med tanke på den att patienterna har lägre mortalitet, längre livslängd och är generellt sett nöjdare.

Nya uppföljande studier kommer att genomföras, och då med fler faktorer när det gäller både kostnader och effekter. Bland annat ska man testa olika hypoteser och studera skillnader för specifika diagnoser.

Källa:
Baars E., Kooreman P. Patients whose GP knows complementary medicine tend to have lower costs and live longer. Euro J Health Eco., Jun 22 2011.

Sammanfattningen ovan är en modifierad text tidigare publicerad i Vidarnytt.


Kommentarer inaktiverade.