Integrative Care
Medieanalys (KritiKAM)

Reflektion: Tiga ihjäl alternativen inget alternativ

24 oktober, 2013 av David Finer

David_Finer_3044

– !!!

Tre utropstecken. Det var enda kommentaren från medicinjournalistkollegan S, när jag häromdagen uppdaterade min statusrad på Facebook med upplysningen att jag var på väg till den nordiska konferensen om homeopatiforskning i Göteborg (läs min första rapport därifrån här).

Nej, förresten, nu ljuger jag. Det var inte allt. En smiley – 🙂 – lade hon också till. Som för att mildra förkastelsedomen. Låta mig förstå att hon inte tänkte säga upp bekantskapen med mig för det.

Men budskapet var tydligt. Seriösa medicinjournalister bevakar inte homeopatikonferenser, skriver inte om homeopati. Något så uppenbart orimligt och ovetenskapligt är det bättre att tiga ihjäl.  Liksom all komplementär och alternativ medicin (KAM) för övrigt. KAM-terapier är ju definitionsmässigt ovetenskapliga. Det hörs ju på namnet.

Ingen nyhet
Det var ingen nyhet för mig att många av mina kolleger tyckte så. Det hade varit Bernt Bernholms (1914-2007) policy på Expressen i 25 års tid, när han 1973 rekryterade mig dit för att efterträda honom som tidningens medicinske reporter. Idag är Bernholm, Sveriges första medicinreporter, redan glömd. Men på sin tid – omkring fyra decennier från 1949-1984 – var han den ledande medicinjournalisten i landet.

Liksom de flesta, högaktade jag honom enormt, och jag får skriva upp det på den ungdomliga hybrisens konto att jag överhuvudtaget trodde mig om att kunna bära hans arv vidare, när han ringde upp och bad mig komma till Stockholm den där gången.

Bernholm var ofattbart produktiv, närmast outtröttlig, skrev tusentals artiklar och samarbetade med ett stort antal av tidens medicinska elit. Han förkovrade sig ständigt kunskapsmässigt och odlade en aptitlig, skenbart enkel stil (utan att ge avkall på korrektheten) – en mästares signum. Efter hans frånfälle fick jag möjlighet att minnas honom i en artikel i Läkartidningen.

Men på en punkt (kanske utslag av min hybris igen) var jag tvungen att redan då ta avstånd från honom. När det gällde alternativmedicinen tyckte jag då som nu, att han hade fel (komplementär och integrativ medicin talade ingen om då, inte heller om evidens). Bernt följde vetenskap och beprövad erfarenhet, alltså det begreppspar, som gäller för hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesutövning. Det gör vi på IC också, fast skillnaden är kanske att vi öppet problematiserar begreppen.

Med egna ögon
Den främsta orsaken till min egen övertygelse om att alternativmedicin fungerade var att jag sett det med egna ögon. Hemma i mitt föräldrahem. Om och om igen. Pappa, Basil Finer, som var och är narkosöverläkare och smärtspecialist, var också en av hypnosbehandlingens pionjärer i Sverige, och när han behandlade patienter, fick jag någon gång se på. Låt gå, alla dessa patienter kunde varit offer för placeboeffekten (liksom jag själv), men pappa nöjde sig inte med detta; han skrev en doktorsavhandling om hypnosen, där han kunde visa objektiva effekter av metoden. Idag finns mycket mer vetenskapligt stöd för hypnosens effekter och kliniska användbarhet; ändå låter acaceptansen vänta på sig. Estradhypnosens oseriösa image underlättar förstås inte heller precis.

För Bernholm föll alternativmedicinen definitionsmässigt utanför ramarna för vetenskap och beprövad erfarenhet, och då borde inte Expressen endast i undantagsfall belysa den (Bernholm hade faktiskt skrivit om Basil Finer ett par gånger).  Syftet var förstås gott, att skydda utsatta människor från att bedras, skadas och frestas att avstå från vanlig medicin som fungerar.

Jag tyckte dock redan då inte det hela var riktigt så enkelt. Om företeelser ska tigas ihjäl eller censureras – något som alltid bör vara problematiskt i en demokrati med en fri press – så måste det finnas starkare, mer invändningsfria argument. Vetenskap och beprövad erfarenhet alternativt evidensbaserad kunskap är inget klockrent kriterium vad gäller publicering och debatt. Att belysa någonting journalistiskt – som vi nyligen gjort med skeptikerna och nu gör med homeopatin exempelvis – är ju inte samma sak som att okritiskt acceptera eller propagera för det.

Belysa KAM-området
Min syn kan istället sammanfattas ungefär så här:

  1. Jo, det finns mer eller mindre trovärdiga uppgifter från olika håll om att homeopati fungerar. I alla fall går det inte att invändningsfritt tolka tillgänglig forskning som att den inte gör det.
  2. Nej, ingen vet hur den fungerar. Skeptikerna talar om önsketänkande, placeboeffekter, anhängarna talar om krafter och företeelser, som ännu så länge är oförenliga med traditionell vetenskap. Dammet har inte lagt sig i den striden, sista ordet inte sagts om homeopatin forskningsmässigt.
  3. Ja, homeopatin strider mot förnuftet. Men förnuftet har haft fel förr. Det finns fortfarande många fenomen vi inte kan förklara. Sedan är det en trosfråga huruvida du anser att vi förr eller senare kommer att kunna förklara alla dessa fenomen, eller om du har åsikten att vissa saker alltid kommer att vara förborgade.
  4. Javisst, miljoner och åter miljoner människor världen över använder homeopati och andra former av KAM. Det bevisar inte att homeopatin verkligen fungerar eller för den delen andra KAM-terapier, säger skeptikerna. Nej, men oberoende av de strikt vetenskapliga frågorna, så finns det enligt min mening flera andra goda motiv för att belysa och diskutera KAM-området – sociologiska, hälsopolitiska, ekonomiska, psykologiska, existentiella, etiska, och så vidare. Därmed utgör KAM-fenomenet nyhetsstoff, som medierna självklart har ett ansvar att rapportera om. Det är för mig det avgörande argumentet mot Bernholms hållning.

En berättigad fråga
Men när ska man då sluta forska på sådant som är uppenbart orimligt, invänder skeptikerna? Det är en berättigad fråga. Den är inte enkel. Men en sak är jag övertygad om efter att ha bevistat den nordiska konferensen om homeopatiforskning i oktober 2013. Vi är inte riktigt där än, när det gäller homeopatin, och absolut inte där, vad gäller många andra former av KAM.

Ursäkta Bernt, men jag var tvungen att säga detta. Om jag fått dig att vända dig i graven, så hoppas jag innerligt att du kan komma till ro igen.

David Finer

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Ett svar till “Reflektion: Tiga ihjäl alternativen inget alternativ”

  1. […] annan plats skriver jag också med anledning av homeopatikonferensen också om varför jag tycker att medierna […]