Integrative Care
Aktuellt

Fem KAM-metoder införs på prov i schweizisk vård

30 maj, 2012 av David Finer

I Schweiz kan patienter få KAM-behandlingar inom ramen för den statligt bekostade hälso- och sjukvården, åtminstone fram till 2018. Bakgrunden är nya vetenskapliga studier och en folkomröstning.

Debatten om vissa KAM-metoder ska ingå i det offentliga hälso- och sjukvårdssystemet har gått varm i Schweiz de senaste åren.

År 1999-2005 infördes fem KAM-metoder (naturpreparat, traditionell kinesisk medicin, homeopati, neural terapi, holistisk medicin) i vården, och nu återinförs de igen. Åren 2006-2012 drogs stödet tillfälligt tillbaka, då det vetenskapliga underlaget ansågs för svagt.

Två av tre för KAM
Nu anses metoderna starkare underbyggda. Vid en folkomröstning år 2009 röstade dessutom två av tre schweizare (67 procent) för att införliva KAM-metoderna i den offentliga vården (33 procent röstade emot).

Vetenskapligt sett har beslutet bland annat påverkats av en SBU-liknande genomgång av den vetenskapliga litteraturen på området. Resultaten av denna så kallade HTA-rapport (Health Technology Assessment) från 2011 har publicerats i bokform.

Inte bara i labbet
Rapporten har inte bara granskat studier om effektivitet” i laboratoriet”  under konstgjorda försöksbetingelser (efficacy), utan också gjort en bedömning av studier av homeopati i verkliga (så kallad real-world) sammanhang (effectiveness).

Slutsatsen är att ”enstaka KAM-interventioner, särskilt homeopati, var effektiva, säkra under schweiziska förhållanden, och – såvitt kunde bedöms av de ingående försökssituationerna – också kostnadseffektiva.”

Mer forskning krävs
För att de fem metoderna ska få fortsätta ingå i den vanliga vården kräver myndigheterna emellertid mer övertygande forskningsresultat efter 2018.

Forskning har redan påbörjats för att utvärdera KAM-metodernas effektivitet, kostnadseffektivitet och lämplighet inom klinisk praxis. Resultaten  kommer sedan att utvärderas av en ännu inte bestämd, oberoende internationell forskningsinstans.

Gagnar fattiga mest
Reformen i Schweiz kommer framför allt att göra skillnad för dem som tidigare inte haft råd med dessa metoder samt för de svårt sjuka, sade den schweiziske läkaren/forskaren Klaus von Ammon vid en internationell KAM-konferens i Portland, Oregon, USA nyligen.

Bland förskrivande läkare i Schweiz är meningarna om reformen delade enligt dr von Ammon.

Johanna Hök & David Finer

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , ,

Kommentarer inaktiverade.