Integrative Care
Aktuellt

EU-utredning föreslår storsatsning på KAM

29 november, 2012 av David Finer

Europa bör skapa ett centrum för kunskapsutveckling, forskning och åtgärder inom KAM (komplementär- och alternativmedicin). Det föreslår det europeiska forskarnätverket CAMbrella idag den 29 november inför Europaparlamentet i Bryssel.

Nätverket består av 16 institutioner från 12 europeiska länder, som sedan 2008 tillsammans arbetat fram en “vägkarta för framtida europeisk KAM-forskning”.

Inga specifika KAM-behandlingar rekommenderas. I stället vill CAMbrella möjliggöra god jämförande forskning och kommunikation samt en hållbar struktur och policy för KAM i Europa.

Idag, torsdagen den 29 november, presenteras det treåriga utredningsarbetet i Bryssel av bl a I C- medarbetarna Torkel Falkenberg och Johanna Hök, båda verksamma också vid Karolinska Institutet.

Hög efterfrågan på KAM
Efterfrågan på komplementär- och alternativmedicin KAM är hög i Europa. Mer än 100 miljoner invånare i Europa använder idag KAM. Den vanligast rapporterade användningen gällde växtbaserade läkemedel. Led- och muskelbesvär var de vanligaste sjukdomsproblem för vilka individer använde KAM. Också Världshälsoorganisationen (WHO) visar i sin globala atlas över traditionell, komplementär och alternativmedicin att KAM är mycket vanligt i Europa.

– Vi måste högprioritera medborgarnas behov och uppfattningar om KAM, och den framtida KAM-forskningen måste undersöka och tillfredsställa deras intressen, sade projektsamordnaren dr Wolfgang Weidenhammer i sitt anförande i Bryssel idag.

Reglering och utbildning varierar
Inom Europa finns över 150 000 legitimerade läkare som också har en certifiering inom KAM-området. Dessutom finns ännu fler registrerade och certifierade KAM-utövare  vid sidan av hälso- och sjukvården.

Samtidigt varierar regleringen av och utbildningen inom KAM-fältet kraftigt mellan Europas 39 länder (varav data från 18 länder medtagits i CAMbrellas utredning; övriga länders data var alltför ofullständiga). Med hänvisning till detta faktum tillade Wolfgang Weidenhammer :

– Hälso- och sjukvårdspersonal måste erbjuda sina patienter och klienter säkerhet och trygghet. Det är en omöjlig uppgift givet dagens kaostillstånd vad gäller lagstiftning och utbildning för att tillhandahålla KAM.

Vi vet nästan ingenting
Hittills har Europas länder inte undersökt det här vårdområdet på ett grundligt sätt. Med Storbritannien, Norge och Schweiz som anmärkningsvärda undantag vet vi nästan ingenting om europeiska medborgares och patienters KAM-användning.

Forskarna i nätverket CAMbrella manar nu EU att stödja och genomföra KAM-forskning som tar hänsyn till den ovannämnda osäkra situationen och de verkliga förhållanden som gäller för europeisk hälso- och sjuvård.

Behov av ny KAM-forskning
Svenska CAMbrellasamordnare och ansvariga för det globala perspektivet på CAM-forskningen är I C:s chef Torkel Falkenberg och medarbetaren Johanna Hök, båda också knutna till Karolinska Institutet. De menar att forskningen om KAM behöver utvecklas i delvis ny riktning:

– Om KAM ska användas som en del av lösningen på de hälso- och vårdutmaningar vi ställs inför från år 2020 och framåt, är det ytterst viktigt att få fram pålitlig information om dess kostnader, säkerhet och effektivitet i realistiska vardagssammanhang.

–  Hittills har hälsoforskningen fokuserats för mycket på frågor kring hur KAM fungerar och inte tagit nog hänsyn till KAM-metodernas möjliga effektivitet, antingen som komplement till konventionella behandlingar eller som alternativ. Detta är frågor som betonas av stora anslagsgivare bakom KAM-forskning utanför Europa.

Föreslår europeiskt KAM-centrum
I sin “vägkarta” efterlyser CAMbrella ett europeiskt KAM-centrum, som ska genomföra och förverkliga den föreslagna forskningsstrategin. Ett sådant centrum skulle möjliggöra för forskare att:

– bestämma utbredningen av KAM i Europa
– forska på de mest lovande KAM-behandlingarna för de vanligaste hälsoproblemen som övervikt, diabetes
och cancer
– granska patientsäkerheten
– undersöka EU-medborgarnas behov
– undersöka möjligheter och risker med att integrera KAM-behandlingar i vedertagna
sjukdomsbehandlingar
– utarbeta ett enhetligt, vetenskapligt baserat angreppssätt och
– sprida resultaten till befolkningen I EU på ett samordnat sätt.

CAMbrellas vision är att en evidensbas ska etableras som möjliggör för europeiska medborgare och beslutsfattare att fatta informerade beslut om KAM, sammanfattar forskargruppen i CAMbrellaprojektet vid konferensen idag.

David Finer

Etiketter: , , , , , , , , , , , , , , , , ,

2 svar till “EU-utredning föreslår storsatsning på KAM”

  1. […] har i högsta grad varit delaktiga i CAMbrella, och vi har nyligen berättat om satsningen (http://www.integrativecare.se/eu-utredning-foreslar-storsatsning-pa-kam-2606). Nedan publiceras en översättning av tidskriftens inledande ledarkommentar skriven av professor […]