Integrative Care
Forskningsnytt

Komplementärmedicin är ingen fluga

9 maj, 2012 av Johanna Hök

Den utbredda användningen av komplementär- och alternativmedicin (KAM) motsvarar ett djupt känt behov hos befolkningen och är ingen övergående trend. Det menar forskare som studerat KAM-användning världen över.

Globalt sett används KAM av i genomsnitt en tredjedel av befolkningen i höginkomstländer, och de höga användningssiffrorna är här för att stanna.

Det menar forskaren/läkaren Michael Frass och hans kollegor, som analyserat studier om KAM-användning från 10 olika länder som publicerats i 16 vetenskapliga arbeten mellan 1993-2009.

Kvinnor mest KAM-sökande
Den aktuella publikationen bekräftar en rad trender som många enskilda studier tidigare kommit fram till.

Mest benägna att söka KAM är kvinnor, medelålders människor, högutbildade och medel-höginkomsttagare. Detta är trender som verkar vara relativt lika länder emellan.

De populäraste KAM-metoderna i de 10 studerade länderna var kiropraktik, naturpreparat, massage och homeopati.

Favoritmetoder i Sverige
Motsvarande resultat från Stockholmsundersökningen från år 2000 visar att massage, naturpreparat, kiropraktik, akupunktur och naprapati är favoriter hos oss. Enligt samma undersökning hade 20 procent av Stockholmarna fått en KAM-behandling det senaste året, medan 38 procent hade tagit något naturpreparat eller kosttillskott.

Enskilda KAM-metoders popularitet skiljer sig mycket mellan olika länder. Endast omkring en procent av Stockholmarna hade använt homeopati det senaste året. I tysktalande länder är homeopati däremot en av de mest populära KAM metoderna.

Vanligare vid vissa sjukdomar
Generellt verkar KAM-användning vara vanligare bland människor med symtom eller diagnoser som ryggvärk, depression, sömnsvårigheter, huvudvärk/migrän och, magproblem.

Även cancerpatienter använder KAM i hög utsträckning. Exempelvis visar en färsk studie från södra Sverige av Hietala och medarbetare att 58 procent av kvinnor som genomgått operation för bröstcancer använt någon typ av naturpreparat eller kosttillskott.

Bristfällig kunskap
Av studierna framgår tydligt att definitionen av KAM är kopplad till en viss tidpunkt och ett visst sammanhang. Man kan diskutera poängen med att kalla växtbaserade läkemedel som finns listade i FASS samt de legitimerade yrkena kiropraktik och naprapati för KAM över huvud taget.

En anledning är att dessa preparat och metoder, trots deras legitimitet i det officiella hälso- och sjukvården i Sverige, inte är inkorporerade i det officiella systemet på alla nivåer ännu. Exempelvis är ofta kunskapen bland hälso- och sjukvårdspersonal om dessa preparat och metoder fortfarande mycket bristfällig.

Prata om specifika KAM metoder
Frass och hans kollegor påtalar behovet av att media liksom vårdpersonal använder en likformig nomenklatur för att beskriva KAM.

Forskare, journalister och vårdpersonal skulle kunna börja förhålla sig mer till de specifika behandlingsmetoderna som kallas KAM istället för att referera till området KAM i stort. Det kan vara ett steg i rätt riktning mot att nyansera – istället för att polarisera -debatten kring KAM och skolmedicin.

Johanna Hök

Källor

Frass M. (2012). Use and acceptance of complementary and alternative medicine among the general population and medical personnel: a systematic review. The Ochsner Journal 12:45-56.

Hietala M. et al (2011). Natural remedy use in a prospective cohort of breast cancer patients in southern Sweden. Acta Oncol. Jan; 50(1):134-43.

Stockholms Läns Landsting (2000). Stockholmare och den komplementära medicinen.

Etiketter: , , , , , , , , , , ,

Kommentarer inaktiverade.