Integrative Care
Forskningsnytt

Akupunktur ger tydlig egeneffekt mot smärta

14 februari, 2013 av David Finer

Akupunktur har en smärtstillande effekt utöver vad som åstadkoms av förväntanseffekter (placebo) och simulerad (så kallade sham-) akupunktur. Det visar en unik sk. meta-analys av data från 17 922 patienter publicerad i läkartidskriften JAMA Internal Medicine.

Meta-analysen omfattar 29 randomiserade kontrollerade kliniska prövningar (RCT) om akupunktur och kronisk smärta, med totalt 17 922 patienter. Författarna har studerat hur stor den dokumenterade effekten var för akupunktur vid fyra olika kroniska smärttillstånd: rygg och nacksmärtor, oestoartrit, kronisk huvudvärk och värk i axlarna.

Efter att ett antal avvikande RCT-studier uteslutits som starkt föredrog akupunktur, sågs ungefär lika stora effekter oberoende av smärttillstånd.

Små skillnader mot sham-akupunktur
I förhållande till patienter som fick sham-akupunktur, hade akupunkturbehandlade patienter mindre smärta med värden på standardavvikelser på en 95-procentig sannolikhetsnivå, som var 0.23 (rygg och nacksmärta), 0,16 (osteoartrit) och 0,15 (kronisk huvudvärk) lägre än för kontrollgrupperna som fick sham-akupunktur. Inga stora skillnader med andra ord.

Stora skillnader mot placebo
När akupunkturbehandlade jämfördes med grupper utan akupunktur (placebo) sågs däremot större skillnader på samma 95-procentiga sannolikhetsnivå med standardavvikelser på 0.55 , 0,57 och 0, 42 för motsvarande typer av värk som ovan.

Utifrån dessa resultat drar författarna slutsatsen att akupunktur har egeneffekter i förhållande till sham-akupunktur.  Dessa effekter är visserligen signifikanta men ändå relativt beskedliga, vilket antyder att det finns faktorer utöver själva nålarna som starkt bidrar till akupunkturens positiva behandlingseffekter.

David Finer

Läs mer:
Originalartikel: Vickers AJ, Cronin AM, Maschino AC, et al. Acupuncture for chronic pain: individual patient data meta-analysis. Archives of Internal Medicine. September 10, 2012;

Referat på NCCAM 120910:
Acupuncture May Be Helpful for Chronic Pain: A Meta-Analysis

 


Kommentarer inaktiverade.